17/02/2019

Zandarimariam-pirenena : Hampihatra ny filamatry ny taona 2018

Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny zandarimariam-pirenena ho fampiharana ny teny filamatry ny taona 2018 amin’ny fanatanterahana ny paikady hisian’ny fandriam-pahalemana ifotony mipaka any amin’ny vahoaka. Hatao voalohan-daharana hatrany noho izany ny fidinana ifotony, izay efa natomboka efa volana maromaro izay manerana ny faritra izay tena hanjakan’izany tsy fandriam-pahalemana izany. Izany dia ezaka hataon’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny zandarimaria. Ny alatsinainy 5febroary lasa teo no nanatanterahana ny fivoriana, izay nandinihana ny paikady rehetra ho fametrahana ny fandriam-pahalemana amin’ity taona ity, izay notarihan’ny talen’ny kabinetran’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria izay natao tao Vohipeno. Nanatrika izany fivoriana mivantana izany ihany koa ny lehiben’ny faritra Vatovavy Fitovinany, ny solombavambahoaka voafidim-bahoaka tao an-toerana, ny ben’ny tanàna, ireo Ampanjaka isan-jokajiny, ireo ray aman-dreny am-panahy, ny filohan’ny “chambres de commerce” misahana ny kaominina miisa 21, ary ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana zandarimaria. Nodinihana tamin’izany ny mikasika ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana ao anatin’io faritra io. Noresahina manokana tao ihany koa ny mikasika ny fiarovana ny fambolena sy ny varotra lavanila ao an-toerana. Tapaka ny hevitra nandritra ny fifampidinihina fa hatao matotra ny fanaraha-mason’ny tsy fandriam-pahalemana ao amin’ireo distrika manana sisin-tany iarahana toa an’i Vohipeno sy Vondrozo. Hapetraka ihany koa ireo komity izay miadidy ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana ifotony manerana ny kaominina miisa 21 ao anatin’ny distrikan’i Vohipeno, ary ny fametrahana ny “poste fixe”amin’ireo kaominina, izay tena iharan’ny tsy fandriam-pahalemana. Tapaka tamin’izany ihany koa fa hasiana fijerena akaiky, ary harovana manokana ny fandraharahana lavanila. Nanome fampanantenana ny rehetra nandritra izany fivoriana nifampidinihana izany fa samy handray anjara mavitrika amin’ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ao amin’ny faritra misy azy ireo, ary hifanome tanana amin’ireo zandarimariam-pirenena amin’ny fanatanterahana izany.

Valérie R.