22/01/2019

Volamena tratra teny Ivato : An’ilay fianakaviana karana  » Kalidas »

Tovovavy iray antsoina hoe Anita, ao anatin’ny fianakaviana karana fanta-daza amin’ny fandraharahana volamena eto Madagasikara ny iray amin’ireo tovovavy nitondra an-tsokosoko volamena teny Ivato ny talata antoandro teo. Ao anatin’ ny « Famille Kalidas » i Anita. Manana toeram-pivarotana volamena maro eto amitsika io « famille Kalidas » io, toa ny eto Antananarivo, any Ambanja sy Diego ary any Mahajanga sy Toamasina.

Toa endrika entina hanakonana ny trafika ataony fotsiny anefa ireo fivarotana ireo. Porofon’izany izao fahatrarana volamena noentin’ny fianakaviany izao. Volamena milanja 2 , 240 kilao no tra-tehaka tany amin’ireo karana roa vavy ireo.

Ny tena loza moa dia tany amin’ny faritry ny taovam-pananahana no nanafenana an’ireo volamena ireo saingy tra-tehaka ihany. Fatra-panaja an’izany faritra fady amin’ ny vehivavy izany anefa ny karana, ka sarotra inoana raha handeha hivazivazy amin’izany. Efa tafahoatra mihitsy noho izany ity paikady nanaovan ‘izy ireo ny trafika ity, fa dia tsy nijery ny lafin’ny « fady » sy ny tsy « fanao » mihitsy.

Saika hoentina any Mumbai moa ireo volamena ireo ary zotra Air Mauritius no nandehanany. Efa fanta-daza loatra amin’ny trafika izay hataony anefa ireto karana ireto ka dia maro ny tsara sitrapo nanome vaovao ny zandarimariam-pirenena, ka na nafenina hatrany anaty « lavaka » faran’izay tsy eritreretina aza dia hita ihany.

Porofo mitohoka amin’ny tendany izao fa tsy miafina ny mpanao trafikam-bolamena eto amintsika. Any amin’ireo tompon’andraiki-panjakana miady amin’ny trafika maloto isan-karazany toa ny Samifin, Bianco , Fitsarana, … ny baolina. Ny angom-baovao natao no nahalalana fa hahalalana zava-marina maromaro hafa ny firosoana lalindalina amin’ity raharaha ity. Fanambin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina rahateo ny famongorona an’itony zatra manao ny lalan-dririna amin’ny fitsetsefana ny harem-pirenena sy mpanao trafika itony, ka izao nahitam-bokany izao. Tsy tokony ho afa-maina ny mpanao ratsy amin’ity firenena ity!

 

Tojo Ramilianta