19/02/2019

Voka-pifidianana : Tsara toerana i Marc Ravalomanana

Raha nisioka mialohan’ny fotoana ny mpifanandrina tamin’ ny kandidà Marc Ravalomanana noho ny isam-bato azony, tamin’ ireo biraom-pandatsaham-bato vitsy tonga teny amin’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, fotoana vitsy taorian’ny fifidianana. Ankehitriny nikombona tanteraka ny vavan’ny mpifanandrina, satria dia vato vitsy, moka fohy hoy ny mpitia baolina no manelanelana ny kandidà voalohany sy faharoa. Raha ny vokatra tamin’ny fito hariva mantsy no jerena dia elanelam-bato enin’alina sisa no mampifanalavitra ny kandidà roa tonta, izany hoe 39.08% sy 37.17% ny vaton’ ireo kandidà. Raha ny biraom-pifidianana mbola tsy namoahan’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana vokatra anefa, dia mbola mahatratra any amin’ ny 9 378. Amin’ izao fotoana mantsy dia biraom-pifidianana 15 474 amin’ireo 24 852, no voakirakiran’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Midika izany fa mbola hitsimbadika io vokatra amin’izao fotoana io, ary ny faharoa ho lasa voalohany. Rariny tokoa raha nilaza tany ampiandohana ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana hoe tsy azon’ ireo kandidà atao ny mamoaka vokatra, ny antony dia mitsimbadika ny isam-bato ka mety hiteraka tsy fifankahazoana. Hita amin’ ny voka-pifidianana mivoaka ihany koa fa miakatra ny isan’ny vato azon’ ireo kandidà hafa, ary nijanona tsy nihetsika firy ny vato azon’ilay kandidà nisora-tena mandresy amin’ ny fifidianana dingana voalohany. Raha ny vokatra tany am-piandohana mantsy dia saika ireo vokatra tamina tanàna nahazoan’i Andry Rajoelina vato no efa tonga ampelatanan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, saingy taty aoriana kosa dia tonga ny vokatra nahazoan’ i Marc Ravalomanana vato. Tsara ny manamarika fa betsaka ireo faritra izay nahazoan’i Marc Ravalomanana vato be indrindra, raha tsy hitanisa afa-tsy ny tany Itasy Soavinandriana ary Boeny Mahajanga voalohany, vato zato isan-jato.