17/02/2019

Vidin’ny fitaovam-pianarana : Niakatra hatramin’ny 10 isan-jato

Taorian’ny fanavaozana ny fisoratana anarana dia tsy maintsy miroso amin’ny fividianana fitaovam-pianarana indray ny ray aman-dreny, lalana tsy azo ihodivirana rehefa volana septambra tahaka izao. Nahitana fiakarany hatrany amin’ny 10 isan-jato indray anefa ny vidin’ny fitaovam-pianarana amin’ny ankapobeny, misy mahatratra hatrany amin’ny 20 isan-jato ho an’ireo karazany tena raitra. Ho an’ny kahie 50 pejy manokana dia niakatra ho 11 000 Ariary ny iray fonosana misy kahie miisa 20, raha 10 000 Ariary tamin’ny taon-dasa. Niakatra 10 000 Ariary amin’ny vidiny mahazatra teo aloha ihany koa ny kahie 100 pejy miisa folo anaty fonosana iray, raha 9 000 Ariary tamin’ny taon-dasa. Toraka izany ny kahie 200 pejy misy kahie miisa 5 anaty fonosana iray izay lasa 10 000 Ariary ihany koa. Tafakatra 5 000 Ariary ny iray fonosana amin’ny penina miisa folo misy ny karazan-doko rehetra. Ny « Rame papier » no tena niakatra araka ny fanazavana. Izay lasa 12 000 Ariary, raha 10 000 Ariary izany teo aloha. Nanamarika ireo mpivarotra fa mbola tena maina ny tsena hatreto noho ny fihemoran’ny fidiran’ny mpianatra. Ny mpanontany no betsaka, indrindra fa ireo mbola mampitovy vidin’entana. « Niakatra 7 hatramin’ny 10 isan-jato ny vidin’ny fitaovam-pianarana. Ny famoahana entana eny amin’ny fadin-tseranana no mahatonga ny fiakarana, satria miakatra ny saran’ny famoahana entana. Mandeha tsitaitaika ny tsena hatreto. Ny elanelana amin’ny fidiran’ny mpianatra no mahatonga izany. Misy vao miala sasatra, ary misy ireo efa miditra mianatra. Eo amin’ny 15 isan’andro eo ny olona mividy entana. Ny Ray aman-dreny koa mbola sahirana ara-bola ka tsy mandeha ny tsena”, hoy i Randrianarimanana Serge, mpivarotra fitaovam-pianarana eny amin’ny Pavillon Analakely. Any amin’ny faran’ny volana vao manantena ny fisokafan’ny tsena izy ireo. Ho an’ny kitapo manokana dia 20 000 Ar no vidin’ny farany ambany, indrindra ho an’ireo karazany tsotra kely azo babena misy kisarisary. Araka ny filazan’ireo Ray aman-dreny izay sendra anay dia mahatsiaro tena sahirana tokoa manoloana ny fampidirana mpianatra eo amin’ny ara-bola, satria dia midangana ireo vidim-pitaovana ho entin’ireo ankizy mianatra. Tsy afaka misafidy ihany koa ireo Ray aman-dreny manana zaza mianatra eny amin’ny sekoly tsy miankina fa tsy maintsy izay takian’ny sekoly ihany no vidina. Fantatra fa zaza iray mandany hatrany amin’ny 200 000 Ariary, tafiditra ao anatin’izany ny saram-pidirana sy ny fitaovana ilaina. Raha manana zaza roa izany na mihoatra dia vola be no miala amin’ny tokantrano iray. Araka izany dia voatery misambo-bola izy ireo, na koa mindram-bola amin’ireny fampindramam-bola ireny, noho izay tsy fahampiana izay.

Laurena Nany