19/03/2019

Vadintany Clovis R. : NAMETRAKA FITORIANA ROA SOSONA

Miezaka manodinkodina ny saim-bahoaka ny mpiaro ireo nitifitra nahafaty ny G2 Rado ka namoaka lahatsoratra an-gazety mpiseho isan’andro iray izay milaza fa tsy nanao hosoka ary tsy nampiasa hosoka velively hono i Eugène Rakotonarivo izay nahazo fanomezan-dalana manokana avy tamin’ny vadintany Rakotobearinoely Clovis ny datin’ny 3 Jolay 2015. Marihana fa “clerc” ity antsoina hoe Eugène Rakotonarivo ity.

Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana moa ity raharaha ity araka ny fitoriana napetraky ny vadintany Rakotobenoely Clovis teny anivon’ny Fampanoavana, laharana 066-PRT/Plainte/17 tamin’ny 10 Janoary 2017. Fitoriana olona nanao hosoka no voalaza ao anatin’ilay fitoriana nataon’ity vadintany ity noho ireto antony manaraka ireto…

Nandefa taratasy filazana ho an’ny lehiben’ny fampanoavana ambony, ny lehiben’ny fampanoavana ambaratonga voalohany, ny lehiben’ny fitsarana tampony, ny lehiben’ny fitsarana miady amin’ny fanjakana, Ny lehiben’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny fitsarana tampony, ny lehiben’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny fitsarana ambony ary ny lehiben’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany, ny datin’ny 03 Novambra 2016 ny vadintany Rakotobenoely Clovis, nampahafantatra fa tsy azo ampiasaina intsony ny fitomboka boribory taloha (ancien cachet rond) manomboka ny datin’ny 7 Novambra 2016, araka ny fitanana an-tsoratry ny fivoriana izay natao ny 7 Oktobra 2016 tao amin’ny Filohan’ny Vadintany, Me Andriantsima Ravelo Heriniaina.

Mazava be araka io taratasy filazana io fa tsy azon’iza ampiasaina intsony ny fitomboka teo aloha ary tsy misy afaka mitondra ny anaran’ny vadintany Rakotobenoely Clovis intsony koa aorian’ny daty voalaza (7 Novambra 2016). Ilay “signification” tamin’ny anaran’i Jean Yrmand anefa tamin’ny 21 Desambra 2016 ka izay indrindra no nahatonga ny vadintany Rakotobenoely Clovis nametraka fitoriana teny anivon’ny Fampanoavana. Fitoriana roa sosona no napetrak’ity vadintany ity: voalohany, fitoriana izay olona mampiasa ny anarany sy ny fitomboka tsy mifanaraka amin’ny fitomboka ampiasainy amin’izao fotoana  sy izay rehetra manana adiresy hafa ankoatra ny adiresin’ny toeram-ponenany; faharoa, mitory ny olona nanao ilay « signification » natao tamin’ny 21 Desambra 2016 tamin’ny anaran’i Jean Yrmand.