23/03/2019

Tsy fandriampahalemana / Fiakaran’ny vidim-piainana : Hitady vahaolana maharitra ny governemanta

Notanterahana tao amin’ny “Résidence Présidentielle” ao Mantasoa ny “Team Building” na ny fihaonana manokana entina handinihan’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ny Raharaham-pirenena, omaly. Tonga nanokatra izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina notronin’ny Praiminisitra Olivier Solonandrasana. Tonga avokoa ireo minisitra mpikambana ao anatin’ny governemanta. Governemanta vonona hiady mba hisian’ny fampandrosoana tena izy no manatrika an’izany fivoriana any Mantasoa izany.

Toromarika nomen’ny filoha tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ny fitadiavana vahaolana maharitra hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana, ka ao anatin’izany ny ady amin’ny Kidnapping, ny ady amin’ny dahalo, ny ady amin’ny asan-jiolahy an-drenivohitra, ny ady amin’ny fampihenana ny fitsaram-bahoaka ary ny ady amin’ny mpanondrana harem-pirenena.

Baiko no nomen’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mba hijeren’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vahaolana haingana amin’ireo olana miantraika mivantana amin’ny vahoaka toin’ny fiakaran’ny vidim-piainana amin’ny ankapobeny indrindra indrindra ny fijerena vahaolana amin’ny fampihenana ny fidangan’ny vidim-bary sy io tsy fandriampahalemana efa voalaza etsy ambony io. Goavana amin’ny toromarika nomen’ny Filohan’ny ihany koa ny ady amin’ny kolikoly sy ny tsy maintsy hametrahana ny firaisankinan’ny samympikambana eo anivon’ny governemanta.
Mandritra ity “Team Building” izay mbola hitohy anio ity, dia tsy maintsy manolotra sosokevitra efatra avy ireo minisitra entina hiadiana amin’ireo olana mahakasika mivantana amin’ny vahoaka voalaza etsy ambony ireo. Atolotra ny filoha Hery Rajaonarimampianina kosa izany aorian’izay.