19/02/2019

Tsy fanatanterahana didim-pitsarana : HITORY NY AV7

Mihazakazaka ny toe-draharaha eo anivon’ny fikambanana AV7 taorian’ilay valan-dresaka an-gazety nataon’izy ireo farany teo tetsy Andrefanambohijanahary. Hiroso amin’ny fitoriana ireo olona miisa 19 nomelohin’ny Fitsarana ny volana Aogositra 2010 mantsy ny AV7 noho ny tsy fanatanterahana didim-pitsarana. Miisa 107 ireo mpangataka onitra araka ny didim-pitsarana laharana 297 tamin’ny 28-29-30 Aogositra 2010.  Mbola misy 28 hafa koa anefa manampy ny isan’ireo mpangataka onitra voalaza etsy ambony. Miisa 31 ireo namoy ny ainy voarakitra ao anatin’ny antontan-taratasin’ady amin’ity raharaha 7 Febroary ity dia: Razafiarimanana Andry, Rakotonirina Marie Joseph, Stellio Malika Elcord Arsène, Randrianarizay Tokiniaina, Herilanto Maminiaina Landry Clément, Rakotomalala Nirisoa Alain, Razanaparany Jean Claude, Rasolofoniaina Jean Ferdinand, Rasamoely Jaona Herilala, Ramanantenasoa Dina Tokiniaina Samuellette, Ravoahangiarisoa Hantanirina, Razafimahatratra Henri Louis, Andriamiandrisoa Mamy Félix Harvey, Rakotonanahary Andrianiaina, Ramarozatovo Soloniaina Alain, Razafison Raymond Joseph, Ranaivoson Randrianantenaina Joseph, Randriamanantena Livaniaina, Rakotondrasoa Moïse Barthelemy, Rasoarisoa Nanie Alitera, Randrianasolo Jean Marie, Randrianarisoa Honoré, Ramarosandratana Serge Malko, Rakotoarisoa Jean Eric, Randriamady Rakotonandrasana Herinantenaina, Laissa Alexandrine Claudia, Ralaimonjy Henri, Marc Tohitohy Caisse Bonne, Rakotoarisoa Tiana Nirina Lalaina, Razanakolona Lucien.

3 miliara

Miisa 19 kosa ireo nomelohin’ny Fitsarana manodidina ny raharaha 7 Febroary dia: Ralitera Andriamalala Andrianandraina, Marc Ravalomanana, Andrianalimanana Radonarivelo Richard, Rakotovao Ambinintsoa, Raoelina Jean Heriniaina, Jadifara Laurent, Andriamihoatra Rajaomilison Jules Christian, Fikisy Lydie, Ralamboarison Anatole Marie Serge antsoina hoe Rio, René Berthin antsoina hoe Waints, Andrianjafimasinony Bien Aimé, Ramasy Marcel, Fatima Jeannot, Randriamidona Jean Claude, Kotokely Manahirana antsoina hoe Kotokely, Razafindradizy Odilon Parfait, Razanakoto Ambroise, Jerry na Rasolofomanana Ramampanjaka Jery Emile Sol, Bruno antsoina hoe Varatra. Izy ireto araka izany no voakasik’ilay fandoavana onitra mitentina 3 miliara mahery voalaza tetsy ambony ary mety hanana raharaham-pitsarana vaovao indray noho izao fikasan’ny AV7 hitory azy ireo izao ho tsy nanatanteraka didim-pitsarana.