26/03/2019

Tsy fahampiana anivon’ny tokantrano : Ahiana ny ho avin’ireo tanora amin’ny faritra iva

Na dia manana ny fahaiza-manaony aza ny tanora iray dia tsy afaka ny ho aiza rehefa tsy afaka manjohy ny fianarana lavitra. Toa izany ny zava-misy iainan’ireo tanora eny amin’ny faritra sokajiana marefo izay tsy afa-manoatra sy tsy afaka manatanteraka izay nofinofiny satria tsy afaka manampy na mialangalana mihitsy ny ray aman-dreny misy azy manoloana ny fahasahiranana lalina mianjady amin’izy ireo. Betsaka ireo tanora eny ambany tanàna no manana ny maha izy azy, ary handrandraina hananana ny ho avy mamiratra, saingy raha tarafina amin’ny fahantrana lalina mahazo ny Malagasy amin’izao, ny rotorotom-piainana tsy maintsy atrehina isan’andro dia ho vitsy ary ahiana ho mihavitsy hatrany ny tanora afaka manana ny ho avy mamiratra. Araka ny fantatra, dia tanora 7 amin’ny 10 no tsy afaka manohy ny fianarana intsony aorian’ny fahazoana na tsia ny Bepc. Amin’ireo 7 ireo dia midonanam-poana ny 4. Ankoatra ny fahantrana, dia isan’ny sakana amin’ny nofinofin’ireo ankizy ihany koa ireo Ray aman-dreny. Ilaina araka izany ny fibeazana ny Ray aman-dreny miatrika ny adidy amin’ny zanany na dia mafy aza ny fahasahiranana, hoy i Misaina Stéphane, anatin’ny fikambanana manampy ny tanora amin’ny faritra iva ho lasa olom-banona. “Avy any amin’ny Ray aman-dreny mihitsy ny sakana. Raha tsy mahazo fahalalana eo amin’ny ray aman-dreny mantsy ireo ankizy dia mbola tsy mahazo mifandray amin’ny manodidina azy ihany koa nefa manana hetaheta hanao zavatra. Tsy tonga amin’ny tanjona tiany hotratrariny ireo tanora raha mionona amin’ny tsy fahampian’ny vola ny ray aman-dreny izay ka lasa mijanona amin’ny fianarana. Tonga eo amin’ny kilasy faha-3 na Bepc dia mijanona izy ireo noho ny tsy fananana fahafahana, ary sakana lehibe eo anivon’ny fiarahamonina izay », hoy hatrany i Misaina Stéphane.

Laurena Nany