17/02/2019

tompon’andraiki-panjakana ambony : Mety hisy fanendrena vaovao?

Voaresaka nandritry ny filankevitry ny minisitra omaly ny hisian’ny fanendrena vaovao, sy ny fanovana ny rafitry ny eny anivon’ny minisitera isanisany. Raha ny fanazavana avy amin’ny tatitry ny filankevitra, dia mba ahafahana mampandeha araka ny tokony ho izy ny raharaham-panjakana no antony. Ny fanendrena atao dia ho an’ireo sampandraharaha izay tena mila izany, ary mazava ho azy ny toerana tsy misy mpitazona. Raha ny fanazavana nentin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana anatin’ny fanapahana laharana faha-7 ny 7 Septambra 2018, mikasika ny anjara asan’ny filoham-pirenena mpisolo toerana. Tsy azon’ny filoham-pirenena mpisolo toerana atao, ny manendry na manala olom-panjakana ambony amin’ ny toerany mandritra ny filankevitry ny minisitra. Raha tsy misy ny fahotana mahafaty na fahadisoana goavana, nataon’ilay olona ambony. Midika izany fa mifamahofaho ihany ny raharaham-panjakana, raha ny fanapahan’ny HCC sy ny fikasan’ny mpanatanteraka no dinihina. Araka ny fanazavana matetika re, dia tsy manana lanjany araka ny lalàna ny fanapahana avoakan’ny HCC, fa hevitra fotsiny ihany. Io fanazavana navoakan’ny HCC ny 7 septambra io, dia fanapahana ihany ka antony mety nanambaran’ny mpanatanteraka fa hirosoan’izy ireo ny fanoloana, na fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Ankilany moa dia mbola banga ihany koa ny lalàna, mikasika ny mety ho fanonganana ny filoha mpisolo toerana, raha toa misy ny fanitsahany ny lalàna. Fa ankoatra ny resaka fanoloana sy fanendrena mpiasam-panjakana ambony, dia voaresaka nandritra ny filankevitry ny minisitra ihany koa ny mahakasika ny fananganana fanjakana Gasy. Nambaran’ny tatitry ny filankevitra àry fa “manoloana ny fihetsika sy fikasana hitarika korontana. Dia tokonyhandray ny andraikiny ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny”.

Iratra Raitra