19/02/2019

Tatitry ny banky iraisam-pirenena:NAHITANA FIAKARANY 4.1% NY HARIKARENA FAOBE

Niakatra 4.1% ny tahan’ny harikarena faobe, fiakarana mihoatra ny fitomboan’ny mponina izay manodidina ny 2.1% tamin’ity taona 2016 ity. Io no tatitra navoakan’ny banky iraisam-pirenena ny faran’ny herinandro lasa teo, porofo izany fa miroso tanteraka ao anatin’ny fampandrosoana ny firenena malagasy ankehitriny. Taorian’ny Krizy lavareny niainan’ny firenena tamin’ny afitsoky ny fitondrana Tetezamita dia miverina mahazo aina ny toekarena eto Madagasikara ankehitriny. Antony maro no nahatonga izany, teo ny fisian’ny asa maro izay nampihena ny tahan’ny tsy fananana asa, foto-drafitr’asa maro ihany koa no tafatsangana izay mipaka mivantana amin’ny fiainan’ny mponina. Ankoatra ireo dia nomen-danja ihany koa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay hiarian’ny 75% ny Malagasy. Nahitana fiakarana hatramin’ny 2.6% ny tahan’ny harikarena faobe tamin’ity taona ity mihoatra ny tamin’ny taondasa. « Mbola hihatsara ny toekaren’i Madagasikara amin’ny taona ho avy raha toa ka mitohy ny fahazon’i Madagasikara ny tokin’ireo mpamatsy vola » raha ny nambaran’i Coralie Geyvers izay talen’ny banky iraisam-pirenena miasa sy monina eto Madagasikara nandritra ny famoahana ny tatitra ny faran’ny herinandro lasa teo. Nahazo fanampiana goavana i Madagasikara nandritra ny fihaonan’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola iraisam-pirenena ny herinandro lasa teo tany Parisy. Tafakatra 10 000 Tapitrisa Dolara amerikanina ny vola azontsika ary mihoatra noho ny fanamby notadiavina ny vola azo nandritra io fihaonan’ny mpamatsy vola izay tontosa ny herinandro lasa teo. Nahitana fanatsarana ihany koa ny teo amin’ny sehatry ny asa vaventy, ny fifanakalozana ara-barotra tamin’ity taona ity anisan’ny nahatonga ny fiakaran’ny harikarena faobe. Tsy ambanin’izany ny fiakaran’ny vidin’ny jirofo izay nahitana fiantraikany mivantana tamin’ny harim-pirenen’ireo faritra mpamokatra. Ny banky iraisam-pirenena moa izay nitondra fanampiana manodidina ny 1.3 Miliara dolara amerikanina nandritra ny fihaonan’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola iraisam-pirenena izay tontosa ny 1 sy ny 2 ny volana Desambra lasa teo. Hitondra fanatsarana ny fampihodinana ifotony ny fiainan’ny firenena amin’ny ankapobeny ny fidiran’ireo vola ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana. Mipetraka ny fahatoniana eo amin’ny lafiny ara-toekarena raha ho an’i Madagasikara, katsahina hatrany kosa ny fampiakarana ny tahan’ny harikarena faobe izay. Tanjon’i Madagasikara moa ny hananana harikarena faobe maherin’ny 6.5% amin’ny taona 2019 amin’ny alalan’ireo famatsiam-bola maro nositrahantsika.

N.I