26/03/2019

Tahiana Rabetokotany : Nahavita fianianana teo anivon’ny Hcc

Omaly faha-9 n’ny volana febroary tetsy Ambohidahy no nanatanteraka fianianana i ramatoa Tahiana Rabetokotany, ny fianianany amin’ny maha mpikambana azy ho eo anivon’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Nanatrika izany lanonam-pitsarana izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary ny solontenan’ny fitsaran-doholona sy ny antenimieram-pirenena, ary ny praiminisitra narahin’ ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon’ ny governemanta. Raha tsiahivina dia voatendry ho mpikambana eo anivon’ ny HCC, izay tendren’ ny filoham-pirenena i Tahiana Rabetokotany, taorian’ny fodiamandrin’ i Yvonne Lala Herisoa Raharison Ranoroarifidy ny volana martsa 2017. Ny fianianana izay natao dia ny hanaja sy hanaraka araka ny tokony ho izy ny andraikitra izay nankinina taminy, ny tsy fiandaniana , ny fanajana ny lalàm-panorenana, ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia . Anisan’ny nohamafisiny ihany koa nandritra ny fianianana ny hitazona ny tsiambaratelo ny fandraisana fanapahan-kevitra, na dia tsy nandray anjara amin’izany aza ny tenany. Nandritra ny fianianana no nanindrian’ny filohan’ ny HCC Jean Eric Rakotoarisoa ny momba ny fahaleovantenan’ ity andrim-panjakana ity, amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra, ary izany dia anatin’ny fanajana tanteraka ny lalàm-panorenana. Tsara ny mampatsiahy fa miisa 9 ny mpikambana anatin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, izay ny telo dia ny filoham-pirenena no manendry azy, ny roa kosa avy amin’ny loholona, ary ny roa ambony dia avy amin’ ny filankevitry ny fitsarana. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ihany koa moa no hany tokana mankatoa ny lalàna.

Iratra Raitra