20/03/2019

TAFA-PIFIDIANANA : Eliane Bezaza, laharana faha-14

Eliane Bezaza, laharana faha-14
Vehivavy no hitondra fanovana
“Mbola tsy nisy vehivavy nitondra teto amin’ ny firenena”, io no nambaran’ny kandidà, Eliane Bezaza ao amin’ ny tranonkalam-pifandraisany. Ambaran’ity kandidà ity ihany koa fa “raha fanovana no ilaintsika, dia vehivavy mitondra firenena izany no tena fanovana” hoy izy. Manana fijery misandratra ary vonona ny hanarina firenena ny kandidan’ny Antoko PSD ity, ho azy dia ny vokatry ny tany no loharano voalohany ahafahana manao izany. Tsiahivina fa isan’ny nanaitra ny maro ny fitondrany ny sarety, izay Madagasikara ihany no hany mampiasa io fitaoavana io. Notezaina tamin’ny alalan’ ny Skotisma ihany koa ny tenany, ary manana izay fahaizana miaina sy fampandrosoana izay. Tombony ho azy ny fahasahiana sy ny fijoroany, mba ho aingavaon’i Madagasikara. Ny kandidà Eliane Bezaza rahateo, dia kandidà nanda ireo fanampiana ho an’izay mitaky tambiny. Midika izany fa fampandrosoana tsy baikon’ny vahiny no miandry an’i Madagasikara, raha Eliane Bezaza no lany ho filoham-pirenena. Madagasikara izay teo ambany vahohon’ny vahiny hatrany tamin’ ny fitondrana nisesy, ka olona tsy manaiky ho saribakolin’izy ireo no andrasana amin’ izao fotoana izao. Amin’ izao fampielezan-kevitra izao, dia mitety tanàna maro ny kandidà, tahaka ny eny ambanivohitra, milaza fa mbola misy ny anjara masoandro ho an’i Madagasikara.

Iratra Raitra