17/02/2019

Solontena maharitry ny UNICEF : Betsaka ny asa vita teto Madagasikara

Omaly maraina no tonga nametra-beloma ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny solontena maharitry ny UNICEF Elke Wisch, izay nahavita sy nanapitra ny fotoam-piasana sy nanendrena azy hiasa eto Madagasikara. Nandritra ny fihaonana fanaovam-beloma moa no nitondran’ity solontena maharitry ny UNICEF ity ny tatitry ny asa vita nandritra ny fotoana niasa teto Madagasikara hatramin’ ny taona 2014 « betsaka ny asa izay notontosaina teto Madagasikara mahakasika ireo ankizy, ny UNICEF rahateo izay miara-miasa amin’ny fanjakana malagasy, ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina izay nihompana betsaka amin’ny fahasalaman’ny zaza no niompanan’ny asa. Tafiditra anatin’ny asa izay notontosaina ihany koa ny fanatanterahana vaksiny mamaimpoana ny zaza, ary anisan’izany ny vaksinin’ ny poliomelita, tsy adino ny asa izay notontosaina tany Antsimon’ ny nosy izay nanamorana ny fahazoan’ ny mponina any an-toerana rano fisotro madio » hoy hatrany i Elke Wisch. Na dia ny zaza aza no niompanan’ny asan’ ny UNICEF dia nambaran’ity solontena maharitry ny UNICEF ity fa nisy ny asa izay notanterahina mikasika ny fanatsarana ny fambolena sy ny ady atao amin’ ny herisetra mahazo ny zaza eto Madagasikara. Nandritra ny fihaonan’ny solontena maharitry ny UNICEF tamin’ ny filoham-pirenena dia noraisin’ ny vadin’ny filoha ihany koa ity farany, niompanan’ny resaka tamin’ izany moa ny nijerena ny manodidina ireo zava-manjo ny reny sy ny zaza, ary ny fanamafisana ny asa sosialy.

Iratra Raitra