17/02/2019

Seranan-tsambon’Ankify : Saziana ireo vedety tsy manara-dalàna

Raha efa nilamina tao ho ao ny fifehezana ireo mpanera eny amin’ny seranan-tsambon’Ankify, dia mitady hiverina indray amin’izao fotoana izao. Voasintona avokoa ny entan’ny mpandeha, tsy voasoratra ao anatin’ny bokin’andraikitra ny mombamomba ireo mpandeha, na ireo sambo mivezivezy ao an-toerana. Ireo rehetra ireo, vokatry ny tsy fahampian’ny mpanara-maso eny amin’izany seranam-tsambo izany no mitranga araka ny fanazavana voaray. Manoloana io gaboraraka io dia nandray fepetra ny teknisianina ao amin’ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) amin’ny fanaraha-maso manokana ny fivezivezen’ny sambo mampifandray an’Ankify sy Nosy Be Hell-Ville ary ny momba ireo mpandeha. Izany hoe, raisina an-tsoratra avokoa ny sambo hiainga sy ny mombamomba ny mpandeha tsirairay. Iandraiketan’ny APMF amin’izany ihany koa ny entan’ireo mpandeha manoloana ny fisian’ireo mpanera maro mifandrombaka ny entan’ireo mpandeha. « Tokony hisoratra ao anatin’ny kahie ny anaran’ilay olona, lehilahy sa vehivavy, ny taona nahaterahana sy ny laharan’ny kara-panondro. Efa mahazatra na ho an’ny sambo mankaiza io na mankaiza rehefa mitondra olombelona, satria amin’ny alalan’iny kahie iny no ahalalana ny olona raha misy ny loza mitranga. Amin’ny fandaminana APMF manokana ihany koa, dia misy sarany tokony haloa, izay saran’ny mpandeha sy saran’ny entana, ka raha tsy misy ny kahie dia sarotra ny hanarahana maso, miditra sy mivoaka fotsiny ny olona, ary tsy fantatra mandeha mankaiza, olona firy lasan’ilay vedety”, hoy ny fanazavan-dRajaonary Floche, mpanaraka ny rafitra ara-teknika an-dranomasina. Raha ho an’ny eo Ankify manokana, hentitra ny APMF amin’ny fifehezana sy fitandroana ny ain’ireo mpandeha sy mpivezivezy, mampifandray an’Ankify sy Nosy Be Hell-ville. Manomboka eny amin’ny vavahadin’ny seranan-tsambon’Ankify ny fanaraha-maso hentitra ataon’ny APMF, ka mandra-pahatonga eny amin’ny toerana ijanonan’ny mpandeha. Misy mihitsy ny sazy ampiharina amin’ireo sambo kely raha tsy manaraka izay lamina izay, indrindra raha miverina matetika izay tsy fanarahan-dalàna izay, ary ny talem-paritry ny APMF no mamaritra ny sazy. Fa ny “maître du quai” kosa no manara-maso ny bokin’andraikitra. Tanjona ny hitandrona ny ain’ny mpandeha an-dranomasina.

Laurena Nany