18/02/2019

Sendikan’ny mpitsara : Nandika lalàna ary nampikatso ny asam-panjakana

Nakaton’ny sendikan’ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha omaly ny varavaran’ny fitsarana etsy anosy, ary tsy misy afaka niditra teny an-toerana ireo olona izay manan-draharaha, anton’ io fihetsika io moa dia ny filazana hoe misy ny fitokonana faobe tanterahin’ny mpitsara, ary hanafenana ihany koa ny maha vitsy an’isa ireo mpitsara manaraka ny baikon’ny filohan’ny sendika Faniry Erinaivo amin’ny fampisehoan-kery (izao mafy be) izay ataony.  Manoloana io fihetsika izay mendrika fanakorontanana ny fiainam-pirenena io , izany hoe ny fampikatsoana ny fandehanan’ny raharaham-panjakana io  dia tonga teny an-toerana ny vadin-tany tokony ho tamin’ny sivy ora teo ho eo nilaza fa amin’ny minisitry ny Fitsarana hanokatra ny trano fitsarana. Marihana etoana fa zo fototra voalazan’ny lalàm-panorenana ny fitokonana, saingy kosa tsy zon’ izy ireo ny manakatona ny fitsarana  satria dia manana zo hanatanteraka ny asany kosa ireo izay manatanteraka izany, ary ny vahoaka izay manan-draharaha eny amin’ny fitsarana dia tokony hisitraka izany. Tamin’ny fahatongavan’ny vaditany hanokatra ny vavahadin’ny fitsarana io anefa dia tsy navelan’ny sendika hanatanteraka ny asany ireo vadin-tany ireo, ary nosakanan’izy ireo hatramin’ ny farany.

Nandritra ny fifampiresahana kosa dia tsy nisy mihitsy ny fifanajana avy amin’ ireo sendika roa tonta, ary anisan’ny lohalaharana tamin’izany ny filohan’ny sendikan’ny fitsarana izay nanao fiteny tsy mendrika ny  mpitsara mihitsy tahaka hoe ‘’maninona no mibirida fotsiny, aza manao loham-boto’’. Ireo mpitokona sasany  hafa kosa nilaza hoe « andana elah mody any’’, nefa dia samy mpiasan’ny fitsarana izao ihany. Manoloana ny zava-nisy teny an-toerana moa dia tahaka izao ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny sendika “nandefasan’izy ireo olona nitono tena ho huissier sy emmo reg izahay, gaga ihany izahy hoe olona nifampiresaka taminay  hamaha ny olana omaly no nandefa ireny olona  ireny” tsy nasian’ny filohan’ny sendika resaka kosa ny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety mikasika ny hoe manana zo hanakaton-trano ve izy ireo .Ny mahagaga dia mahalala lalàna tsara ireo sendika roa ireo ,inona no tsy nisavan’izy ireo ny taratasy manamarina hoe iza izy ireo, ary tena vadi-tany marina ve,  na emmo-reg marina ve . fa avy eo indray dia nilaza nanoloana ny mpanao gazety hoe “nitonona ho vadin-tany sy Emmo-reg’’, mety aiza ho aiza ny fahamarinan’ny fitsarana manoloana izany.

 

Iratra Raitra