21/03/2019

SE.FA.FI : Handrotsaka kandidà !

Notsikerain’ny SE.FA.FI tsy nanany indra fo avokoa ny fitondrana nifandimby teto nanomboka ny taona 2001 niorenany afa-tsy ny fitondrana H.A.T tamin’ny 2009. Iny fitondrana Tetezamita iny mantsy no endri-pitantanana nety indrindra ho an’ny SE.FA.FI ka nahafahan’ny mômpera Urfer nody teto Madagasikara rehefa avy noroahan-dRavalomanana Marc. Nitondra ny anjara birikiny tamin’ireny fanongam-panjakana teto ireny ny SE.FA.FI tahaka izao lalan-kizorany ankehitriny izao indray.

Ireo manam-pahaizana indrindra eto Madagasikara no mandrafitra ny SE.FA.FI toa an-dry Sahondra Rabenarivo, mômpera Urfer, Noro Razafimandimby, Ralison Randriamandranto, Madeleine Ramaholimihaso, sns. Manam-pahaizana amin’ny lafiny rehetra ary manana vahaolana manoloana ny zava-misy mahazo ny firenena toa ny delestazy, ny tsy fisian’asa, ny tsy fandriam-pahalemana, ny trafika, ny fitontongan’ny toekarena,… Ela nitsikerana ny SE.FA.FI ka tapa-kevitra handrotsaka kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018.

Hiadana sy ho finaritra !

Handrotsaka kandidà ny SE.FA.FI amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Mbola tsy fantatra aloha hoe iza amin’ireto manam-pahaizana be ireto no hilatsaka: Sahondra Rabenarivo sa Madeleine Ramaholimihaso sa Ralison Randriamandranto? Izay vao hotanteraka tokoa ny voalazan’ny tononkira ao amin’ny hiram-pirenena malagasy manao hoe « hiadana sy ho finaritra ! », manana ny vahaolana rehetra ilaina eto amin’ny firenena mantsy izany SE.FA.FI izany. Raha tsikera fotsiny tokoa mantsy samy mahay fa ny mitondra vahaolana no sarotra. Taiza re no tsy nahitan-dRamalagasy ireto manam-pahaizana ireto hatramin’izay e?