21/10/2018

Rugby / Basikety : MBOLA LANY I MARCEL RAKOTOMALALA SY JEAN-MICHEL RAMAROSON

Mazava. Saika ao anatin’ny fifidianana federaly avokoa ireo federasiona olympika amin’izao fotoana izao. Efa nisy ireo nahatanteraka ny fifidianana teo anivon’ny federasiona misy azy saingy, mbola ao koa ireo malaindaina sy marefo hanatanteraka izany. Ho an’ny federasion’ny rugby sy ny basikety, tontosa soa aman-tsara omaly, ireo fifidianana teo aniovon’izy ireo. Ho an’ny federasiona malagasin’ny rugby (FMR), tany Toliara no nanatanterahana ny fivoriambe sady fifidianana (AGE) raha tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena kosa ny an’ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB).

Raha ny fizotr’ireo hetsika roa ireo, mbola lany soa aman-tsara hitantana mandritra ny fe-potoana olympika, mandritra ny efa-taona, ny filohan’ny FMR am-perin’asa sady kandidà, omaly, tany Toliara. Ligim-paritra 10 no tonga nanatnateraka ny adidiny amin’ny fisafidianana amin’izay tokony hitantana indray ny rugby Malagasy. Nahazo vato fito i Marcel Rakotomalala raha efatra ho an’ny mpifanandrina aminy, Santoni Ismaël Rakotondramanga, ary vato roa ho an’ny kandida, filohan’ny ligin’Analamanga teo aloha, Fenohasina Rakotomalala.

Na niezaka ny nanakorontana, nanao izay tsy hahatanteraka ny fifidianana aza ireo olona sasantsasany tarihin’ilay kandidà nolavin’ny Komity mpanomana sy mpikarakara ny fifidianana (CENI), tanteraka soa aman-tsara ihany ny fifidianana ka ahafahan’ireo tompon’andrikitra isan-tokony amin’ny alalan’ny federasiona iraisam-pirenena (IRB) sy ny fanjankana malagasy, amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, manome fankatoavana ny fitantanan’i Marcel Rakotomalala ny FMR mandritra ny efa-taona vaovao.

Eo amin’ny taranja basikety indray, lany mazava tamin’ny isam-bato 18 tamin’ny ligim-paritra mpifidy miisa 19 i Jean-Michel Ramaroson, fantatra amin’ny solon’anarana Mika. Tsy nanana mpifanadrina izy tamin’izany. Porofo mitohoka amin’ny tenda ihany koa ny zava-bitany teo amin’ny tontolon’ny basikety Malagasy raha tsy hitanisa afa-tsy ny nandraisantsika ireo hetsika iraisam-pirenena maro sosona toy ny “Afrobasket” sy ny fiadiana ny “Coupe de l’Océan Indien” ary tsy latsa-danja amin’izany ny fanatanterahany an-tsakany sy an-davany ireo fifaninanana nasionaly isan-tsokajy miampy ireo fiofanana isan-karazany. Mbola mipteraka, araka izany, ny fitokisan’ireo mpikirakira ny taranja basikety Malagasy an’i Mika.

 

MN