20/03/2019

Rossy : Nampihorohoro teny amin’ ny CENI

Ny alin’ny faha-24 ny volana desambra dia tonga nampihorohoro sy nanakorontana teny amin’ny biraon’ny CENI Alarobia indray, ny solombavambahoaka Rahasimanana Paulbert, fantatry ny maro amin’ ny anarana hoe Rossy. Notabatabain’ ity farany avokoa ireo mpanara-maso ny voka-pifidianana avy amin’ ny kandidà Marc Ravalomanana, nefa dia toerana saro-pady izany hoe fanisam-bato izany. Voatery nitsangana nanohitra ny fanakorontanana nataon’ity mpomban’i Andry Rajoelina ity noho izany i Ninie Donie, ary nanomboka nafana teo ny fifamaliana. Samy mpanakanto teto no nifampitana, saingy tsy noraharahian’ingahy depiote na vehivavy aza no nifamaly taminy fa nandeha hatrany ny teny ratsy. Voatery nandray andraikitra ireo mpitandro filaminana miambina ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, ka namoaka ity solombavambahoaka ity. Raha ny zava-nisy teny an-toerana mantsy, dia nanomboka hitan’ny ekipan’i Fanirisoa Ernaivo ny hala-bato goavana nandritra iny fifidianana iny, ka nampihetsika ny hatezeran’ity solombavambahoakan’i Andry Rajoelina ity. Tsy fanaon’ity solombavambahoaka ity rahateo ny mankeny amin’ CENI, saingy nihazakazaka be ilay vaovao nahitana ny hosoka dia izao izy nanao toetra tsy mendrika izao. Tsy fampiseho masoandro, ary tsy mendrika ny atao eny amin’ ny CENI ny toetrana jiolahim-boto tahaka ity nataon’ i Rossy ity. Eny an-tsena angamba no mendrika ny fihetsika nasehon’i Rossy ireny fa tsy eny amin’ ny toerana hiankinan’ny fiainam-pirenena tahaka ny CENI. Tsy amin’ny alalan’ ny fanakorontanana ihany koa no ahafahana manafina ny halatra izay natao, satria efa fomba nilaozan’ny toetr’andro izany. Andrasana izany izao ny fanadihadiana mahakasika ny tena anton-dian’ny depiote Rossy teny amin’ ny CENI. Sady tsy mpanara-maso ny fanisam-bato mantsy ny lehilahy, ary koa tsy nisy lanonana nafanaina nilana mpanakanto, sy tsy nisy lalana hanangan-tanana ihany koa teny an-toerana.