18/02/2019

RNM sy TVM faritra Anosy : Nahazo fampitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana

Nitohy tany amin’ny faritra Anosy ny fanatanterahana ny tetikasa fanomezana fitaovan-tserasera ary fomba hanatsarana ny kalitaon’ny haino aman-jerim-panjakana, manerana ny faritra 22 avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana. Faritra maro raha ny fampitam-baovao no efa nisitraka izany fampitaovana entina hanatsarana ny kalitaon’ny teliviziona Malagasy sy ny radio Madagasikara izany, ka tsy diso anjara tamin’izany ny foibe tany amin’ny faritra Anosy. Tonga nitsidika sy nametraka izany fampitaovana toa ny “Table de mixage 16 pistes”, solosaina, “prises parafoudres”, televiziona “ecrans plat”, sy “onduleurs”, “mobiliers de bureau”, ary ny “cameras professionnelles” miaraka amin’ny pitsopitsony rehetra izany ny fitondram-panjakana tarihin’ny minisitry ny Serasera Harry Laurent Rahajason sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana. Nambaran’ity minisitry ny Serasera tamin’izany fa mbola ao anatin’ny vinan’ny Filoham-pirenena ity tetikasa ity, izay tsy maintsy vitaina mialohan’ny 26 jona izao ireo faritra hafa mbola tsy nahazo ny fampitaovana. Ireo fampitaovana ireo moa dia voalaza fa fitaovana raitra sy manara-penitra, izay atolotra ho an’ny haino aman-jerim-panjakana hipaka manerana ny Nosy. Faritra maro araka ny fanazavana no efa nisitraka izany, raha mbola faritra vitsy an’isa ihany sisa no mbola tsy nahazo izany. Vaindohan-draharaha amin’izany hoy ny nambaran’ny minisitry ny Serasera ny ahazoan’ny vahoaka malagasy rehetra manaraka ny vaovao sy mahafantatra ny zava-mitranga manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny radio madagasikara sy ny televiziona malagasy, indrindra amin’izao ankatoky ny lalao baolina kitra maneran-tany izao. Nohamafisin’ny minisitra Harry Laurent Rahajason hatrany ihany koa tamin’ny fandraisany fitenenana tamin’ireo faritra notsidihiny tamin’ireo mpiasa mikirakira ny famoaham-baovao “fa ny asa fanaovan-gazety dia asa masina sy hitohy eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ka tokony hilazana vaovao marim-pototra fa tsy atao famahanan-dalitra ny mpanara-baovao”. Tamin’ny fandalovany tany an-toerana dia mbola nankasitraka ny ezaka vitany ireo mpiasa sy mpijery, izay nitafa taminy. Nisongadina tamin’ny tafa nifanaovana tamin’ny vahoaka ny fitarainana naton’ireo mpahazo tombontsoa, izay voalaza fa nanano sarotra tokoa ny fahazoana ny fahitalavitra tsara kalitao teo aloha, ka heverina ho tena tsara tokoa izany amin’izao fahazoana fampitaovana vaovao any an-toerana izao. Nilaza ny fahafaham-pony sahady ireo vahoaka tany an-toerana nandritry ny tafa tamin’izany, satria dia ho afaka hanaraka soa aman-tsara ny lalao maneran-tany amin’ity taona 2018 ity ireo mpitia baolina kitra.

Valérie R.