22/01/2019

RN7:VITA NY 79 ISAN-JATON’NY ASA

Tombanana ho vita amin’ny volana Aprily taona 2017 ny lalam-pirenena faha-fito mampitohy an’i Fianarantsoa amin’Ambohimahasoa izay nasiam-panamboarana hatramin’ny fiandohan’ny volana Septambra teo. Lalana mirefy 25 kilaometatra eo anelanelan’ireo tanàna roa ireo no voakasiky ny fanamboarana. Tontosa araka ny naminavinana azy ny asa na teo amin’ny kalitao na teo amin’ny endriny raha ny nambaran’ireo teknisianina avy ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy nandritra ny fidinany tany an-toerana ary efa ny 79 isan-jaton’ny asa no vita amin’izao fotoana izao. Ankoatra izay dia hapetraka any an-toerana ny fitaovana fanaraha-mason’ny lanjan’ireo fiara mivezivezy mba hanajana ny fotodrafitr’asa ka tsy tokony hihoatra ny 13 taonina ny lanjan’ny fiara mandeha eo amboniny. Raha tsiahivina dia ny faran’ny volana aogositra teo no nidina tany an-toerana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny asa. Nambarany tamin’izay fa tsy fanapenana no atao fa fanamboarana iray manontolo mihitsy ary hiavaka amin’ireo fotodrafitr’asa efa nisy hatramin’izay no atao noho ireo akora ho ampiasaina aminy ka tsy atahorana ho simban’ny rano ny lalana. Mitentina 12 miliara ariary ny teti-bidin’ny fanamboarana. Tanteraka izany ankehitriny ary heverina ny hametrahana izany manerana an’i Madagasikara iray manontolo mba hampaharitra ny fotodrafitrasa.

Vonimbato R.