16/01/2019

RN44 : Vita tara ny lalana 2,5 km

Araka ny toromariky ny Rajaonarimampianina Hery, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny hanohizana hatrany ny ezaka eo amin’ny sehatry ny asa fanamboaran-dalana, indrindra ny any amin’ireo faritra tena mamokatra eto Madagasikara dia fantatra ankehitriny fa efa miroso araka ny tokony ho izy ny asa any amin’ny lalam-pirenena Rn44. Araka ny vaovao avy amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy, tompomarika amin’ny fanatanterahana ny asa dia efa azo tsapain-tanana ny fanarenana ity lalam-pirenena Rn44 ity, izay anisan’ny voa mafy noho ny rotsak’orana be loatra tany an-toerana, vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro, fa ihany koa noho ny fandalovan’ny rivodoza izay nifanesy teto amin’ny firenena. Araka ny vaovao hatrany, lalana mitotaly 4 km eo ho eo no atao tara. Ankoatra izay ny fanamboarana ny lakandrano eny amin’ny sisin’ny arabe mba hanatsarana ny fivezivezen’ny rano. Voakasik’izany ny Pk 83 sy Pk 86, izay ahitana lalana mirefy 2,5 km ary efa vita tanteraka amin’izao fotoana izao, rehefa natao tara ka nampiasana ny akora Zydex entina hanamafisana ny tanjaky ny lalana sy hiarovana amin’ny rano izay anisan’ny fototra manimba haingana ny lalana. Eo koa ny Pk 86+100 sy Pk 88 izay fantatra fa ny 80 isan-jaton’ny asa no efa tontosa. Ny lalana manelanelana ny Pk 91+900 sy ny Pk 92+400 ao Antanimafy. Ity farany efa vita ny 90 isan-jaton’ny asa. Tanjona moa, ny hanatsarana ny fivezivezen’ny mponina sy ny vokatra any amin’izany faritra izany. Tsara marihina fa volam-panjakana madiodio avokoa no hanatanterahana ny asa rehetra. Ireo mponina any an-toerana moa izay velombolo sy mankasitraka sahady ny fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, satria antoky ny famoahana vokatra any amin’iny faritra iny ity lalam-pirenena Rn44 ity.

Laurena Nany