21/01/2019

Randriantseheno Marcellin laharana faha- 7 : Hotanterahina ny nofy

Ny fanabeazana ny mpifidy hahay hifidy, sy hijery ny asa vita no isan’ ny nisantaran’ny profesora Randriantseheno Marcelin ny adihevitra, tetsy amin’ ny Carlton omaly. Tsy ny fahaizan’ilay olona, na ihany koa ny diplomany hoy izy no hijerena ny mpifidy, fa indrindra ny maha izy izany, tahaka ny hoe inona no efa vita, miaro ny malagasy ve sa namono ny malagasy, nampandroso ve, efa teo amin’ ny toerana ve izy …..sns. Nambaran’ity kandidà ity fa noho ny fahaverezan’ny hasina no mahatonga ny firenena tahaka izao, isan’ny very hoy izy ny hasin’ny aina, hasina maha olona, hasin’ ny razana, hasin’ ny fitondrana. Noho izany hoy Randriantseheno Marcellin, dia mila haverina io hasina io. Nambaran’ny kandidà laharana faha-7 fa tsy andeha ny firenena raha harinkarena fotsiny no resahina, raha tsy misy ny fanahy. Noho izany ny vina hapetraky ny kandidà dia ny fanatanterahana ny nofinofy, ary indrindra ny fanatanterahana izany nofinofy izany.

Iratra Raitra