22/01/2019

Radio TV Miara-manonja : Lasa Radio Fanambarana?

Maro ireo mpanao politika na fikambanana mifandimby manao fanambarana ao anatin’ilay radio miara-manonjan’ny mpanohitra. Ny mahatsikaiky, dia saika ireo manam- pahefana teo aloha avokoa no manao fanambarana ao anatin’ity onjam-peo ity. CT sy CST teo aloha, ny mpitarika sendika teo aloha, ireo mpitarika antoko politika teo aloha, eny fa hatramin’ireo sefo fokontany teo aloha aza dia mba nanao fanambarana ihany koa de gaga ny tena. Araka izay nahateo aloha azy izay tokoa mantsy dia efa nesorin’ny olona ireo milaza ho tompon’andraikitra tamin’zany, ka mitsangana ankehitriny ireny. Izany hoe efa tsy mamy hoditra eny anivon’ny fiarahamonina intsony, na koa tsy nahay ny asa nankinina taminy dia nesorna. Tokony handinika ny tenany araka izany ireto miseho olona milaza ny tenany ho hendry ka mananatra ny fiarahamonina ireto. Inona tokoa moa ny zavatra tsara nisongadina vitan’ireo CT sy CST teto amin’ny firenena nandritra ny naha tompon’andraikitra azy ireo? Raha tsara ny vitany, mba firy tamin’ireo nahasahy nilatsaka tamin’izy ireny aza no lany nandritra ny fifidianana solombavambahoaka na ben’ny tanàna. Ireo tsy nahasahy nilatsaka dia efa mazava ny aminy fa natahotra fifidianana, ireo nilatsaka fa tsy lany kosa dia tokony efa mahafantatra ny tenany amizay fa tsy lanim-bahoaka dia mipetraka tsara fa tsy ankehitriny vao manao fanambarana etsy sy eroa manadio tena. Tsy mahagaga ihany koa raha toa manao rano lava ny fanambaran’ireo tompon’andraikitra teo aloha satria mbola manantena ahazo amin’ireo seza zaraina fotsiny toa ny tamin’ny fotoan’ny Tetezamita, ka dia miady fo aman’aina amin’ny fanonganana ireo mpitondra ankehitriny. Farany tokony hieritreritra ny tompon’ireo haino naman-jery manao miara-manonja amin’izao fotoana izao fa toa lasa radio fanambarana, ka zary hanaovan’ireo olona efa lany daty fanadiovan-tena fotsiny ihany.

Mahary K