23/02/2019

Praiminisitra Mahafaly Olivier : Nanome baiko ireo minisitra hamita ny PTA

Anisan’ny nisongadina nandritra ny fampitam-baovaon’ny filan-kevitry ny governemanta notanterahina omaly, ny fanomezan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier baiko ho an’ireo minisitra mpikambana eo anivon’ny governemanta amin’ny famitan’izy ireo faran’izay haingana ny Programan’asa isan-taona eo anivon’ny minisitera tsirairay sy ny tatitry ny asan’izy ireo.

Izany no noraisina noho ny fiatombohan’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta amin’ity taona 2017 ity. Marihina mantsy fa hanomboka ny 7 Mey izao ny fivoriana ara-potoana eo anivon’ny Atenimieram-pirenena ary haharitra 60 andro.

Araka izany, hatolotra ny parlemanta mandritra ny fivoriana ara-potoana ny tatitry ny asa vita sy ny PTA eo anivon’ireo minisitera tsirairay. Hatolotr’ireo minisitra mandritra izany ihany koa ireo volavolan-dalàna holaniana avy amin’izy ireo.

Anisan’ny hodinihin’ireo depiote ihany koa ny volavolan-dalàna ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ny lafiny sosialy ary indrindra indrindra ny lafin’ny fandriam-pahalemana.

Ankoatra izay, raha ny mikasika ny feo haely sy ny tsaho mivoaka manodidina ity fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta ity amin’ny fanonganana ny governemanta indray, voamarina ny tsy fisian’izany, araka ny fanadihadiana natao. Tsy laharam-pahamehan’ireo depiote velively izany. Raha ny marina mantsy, voizin’ireo depiote avy amin’ny antoko mpanohitra, vitsy an’isa, izany fanonganana governemanta izany, nefa tsy ao anatin’ny fandaharam-potoam-pivoriana velively izany.

Araka izany, somary hafampana ny adihevitra mandritra ny fivoriana amin’ity indray mitoraka ity.

 

MN