23/02/2019

Orinasa COPS : MAMPIAHIAHY TANTERAKA

Efa navoaka an-gazety teto ny faha-13 Septambra 2016 ny raharaha momba ny orinasa COPS sy ny lehibeny, Lionel Lelièvre, noho ny fihetsika mampiahiahy sy ny fomba fiasan’ity orinasa misahana fiambenana iray ity. Voalazan’ny mpitandro filaminana tamin’izany fa manao ny asa voatokana ho an’ny mpitandro  filaminana ity COPS ity: misambotra, manao fanadihadiana sy fisavana, sns. Tranga iray nanaitra ny manam-pahefana tamin’izany fotoana ihany koa ny nakan’ity COPS ity ny horonantsary nirakitra ireo jiolahy nitifitra nahafaty teratany karana tetsy Mangasoavina. Izy ireo no tonga aloha teny amin’ny toerana nitrangan’ny fanafihana. Nalain’ity orinasa misahana fiambenana ity ny horonantsary « vidéo de surveillance » an’ny mponina teny amin’ny manodidina nirakitra ny fizotran’ilay fanafihana niharo fitifirana teratany karana izay mampametra-panontaniana tokoa. Nisy moa ny fisavana nataon’ny mpitandro filaminana sy ny fakana am-bavany natao tamin’ny lehiben’ny COPS tamin’izany fotoana noho ny fiahiana azy ireo ho mitana fitaovam-piadiana mahery vaika, araka ny voalazan’ny lalàna 60-011 tamin’ny 22 Jolay 1969. Mbola mitohy ihany anefa izany fihetsika sy fomba amam-panaon’ity orinasa COPS ity izany ary tena mampiahiahy tanteraka ankehitriny. Tsy ny fanaovan’ny COPS ny asan’ny mpitandro filaminana intsony eto no resaka fa efa tafiditra any amin’ny fanohintohinana ny filaminana anatin’ny firenena mihitsy. Marihina etoana fa orinasa maro no efa nametraka fitarainana momba ity COPS ity.