18/02/2019

Onitiana-Penjy:REHAREHAN’NY MPANAO GAZETY

Ny mpanenjika tsy eo aloha fa aoriana !”, araka ny fomba fitenenana malagasy. Isan’ireo niantefan’ny fanenjehan’ny mpialona ihany koa ireto mpanao gazety roa ireto, dia ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy sy ny ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa. Maro ihany mantsy ireo mpanao gazety kandida nandritra ireny fifidianana nisesy farany teo ireny ka isan’ny nametrahan’ny vahoaka ny fitokisany tamin’izany ny ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa. Maro ihany koa ireo mpanao gazety efa nitàna andraikitra ambony fa anisan’ny miavaka ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy noho ny asa izay ataony ho an’ireo vahoaka malagasy tratry ny kere any Atsimo.

Reherahan’izany tontolon’ny asa fanaovan-gazety, izay no azo ilazana azy mianadahy ireto noho ny asa vitan’izy ireo ho an’ny Tanindrazana. Ho an’ny ben’ny tanànan’Ivato izay vao avy nomen’ny filoha Hery Rajaonarimampianina kamiao farany teo dia efa vita avokoa ny 50%-n’ny lalan-kely ao Ankadindravola sy “quartier” voalohany, vita ihany koa ny CSB II niarahana tamin’ny fanjakana ao Ambodirano, ny EPP vaovao ao Ilaivola, ny lalana vita “beton” ao amin’ny “quartier” faha-5 sy faha-7, ny tetezana, ny fandrehetana ny jiro rehetra ao Mandrosoa, ny fananganana ireo efitrano miisa 11 handraisan’ireo be antitra ny vola fisotroan-drononony niarahana tamin’ny MAMA ary indrindra ny tsena izay efa nahazo ny fampanantenan’ny fanjakana ankoatra ny fanadiovana ny tanàna sy ny fandraofana ny fako.

Ho an’ny minisitra Onitiana Realy araka ny tetikasa sy ny fanambin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina kosa dia ny “vatsin’ankohonana” any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy. Tokantrano miisa 6 200 no nahazo fanampiana ary mahazo vola 20 000 Ar hatramin’ny 40 000 Ar isaka ny roa volana avy amin’ny kaominina sivy (Ambohimahasoa, Ankerana, Manandroy, Ambalakindresy, Camp Robin, Fiadanana, Befeta, Ambatosoa et Morafeno). Toraka izany koa ny fanomezana fanampiana 10 000 Ar isaka ny roa volana ho an’ireo ankizy mpianatra mbola tena madinika, 20 000 Ar ho an’ireo mpianatra amin’ny CM2 ary 10 000 Ar ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana CEPE, izay masahana fianakaviana miisa 931 avy amin’ny kaominina enina (Ankerana, Manandroy, Ambalakindresy, Ambatosoa, Fiadanana, Camp Robin). Nankasitraka ny fitondram-panjakana tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina avokoa moa ireo renim-pianakaviana sy ny vahoaka tany an-toerana.