19/12/2018

Olomanga : Nampihetsi-po ny veloma farany natao an’i Tsilavina Ralaindimby

Araka ny fandaharam-potoana, dia omaly no nanatanterahana ny fandorana ny nofo mangatsiakany. Nampihetsi-po ny veloma farany natao an’i Tsilavina Ralaindimby. Omaly maraina, mbola maro ireo tonga nidodododo namangy sy nitondra teny fampiononana ho an’ny fianakavian’Itompokolahy, ary anisan’izany ny fikambanan’ny mpanao gazety mikirakira ny kolontsaina Sorakanto. Mialohan’ ny nitondrana azy teny amin’ny paroasy iraisam-pirenena FJKM teny Andohalo, dia nisy ireo fijoroana vavolombelona nataon’ireo olona notsongaina niserasera tamin’i Rain’Tsi tetsy amin’ny tranombokim-pirenena Anosy. Anisan’ireo nijoro teny an-toerana i Gégé Rasamoely, fantatra eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika. « Tamin’ny taona 1980 no nihaonantsika voalohany tao amin’ny radio Madagasikara », araka nyfitantarany. « Vahotra aho mahita anao eto nefa matetika isika no mifanatsafa hoe izay lasa aloha no manao veloma ny mbola velona » hoy ihany izy. Nanana tetikasa ny hamolavola hetsika goavana izy mirahalahy ireto. « Mandria am-piadanana ry namako fa izay no lahatra », hoy izy raha namarana ny fandraisam-pitenenany. Tamin’ny famakiana ilay tononkalo asa soratr’i Rado kosa no fijoroana nataon’i Andry Andriamanantena, zanak’i Rado. Taorian’ny famakiana ny tononkalo no nanamarihany ny maha-zava-dehibe ny soratra izay hany ahafantarana ny marina sy ny fametrahana ny tantara. Fotoana nitondrany ihany koa ny anjara toeran’i Tsilavina Ralaindimby, olon’ny kolontsaina no sady talen’ny serasera teo anivon’ny fiadidian’ny repoblika. Nomarihiny ihany koa fa sangan’asan’i Tsilavina Ralaindimby ny sary teo amin’ny fonon’ilay amboaran-tononkalo navoakan’i Rado « Dinitra ». Nitondra ny teny fisaoana ho an’i Jaojoby sy Jules Razah ihany koa izy, izay nisolo tena ny mpanakanto nanotrona hatrany an’i Rain’Tsi nandritra ny fiandrasana azy nandritra ny alina roa tetsy amin’ny efitrano Rado, tetsy anosy. Sylvain Rafiadanantsoa, anisan’ireo mpanao gazety zokiny, dia nanamarika tamin’ny fijoroany vavolombelona fa « efa nanana fijery lavitra izy raha nilaza tamiko tamin’ny fotoan’androny fa hanana olana eo amin’ny rano sy ny ala i Madagasikara, efa ho 20 taona lasa izay ». Taorian’izay, ireo mpanakanto maromaro no nandray an-tanana ny filanjana ny nofo mangatsiakan’i Rain’Tsi, hihazo ny fiara nitondra azy teny amin’ny paroasy FJKM Andohalo. Tazana teny an-toerana, ary nikarakara farany ity olona nanosika azy ity i Rossy izay latsa-dranomaso. Tsiahivina fa betsaka ireo mpanakanto nanotrona teny an-toerana raha tsy hilaza afa-tsy Tselonina, izay namaky tononkalo ho an’ny fianakaviana ihany koa, ny talen’ny hetsika Madajazzcar, Désiré Razafindrazaka, Benny sy Bebey ary Sammy ao amin’ny tarika Lôlô sy ny tariny…
Taorian’ny fotoam-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra teny amin’ny FJKM Andohalo, dia nentina nodorana teny amin’ny « Crématorium » teny Anosizato ny nofo mangatsiakany. Mandria am-piadanana Rain’Tsi.

Miarantsoa