20/03/2019

Noho ny fiarovana ny “carreau”n’ ny parvis : Voatery nasiana “oxygène” ireo zazakely marary ao amin’ny hopitalin-jazakely

Nirefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso teny Analakely sy ny manodidina omaly. Nanomboka maraina izany ary nitohy nandrapahariva ny andro. Izany no rivotra mitsoka eto Madagasikara vao miandoha ny taona. Ankoatra ireo mpivarotra, ireo mpanao kilalao voatery nanajanona ny asa fivelomana teny Analakely amin’izao fety izao dia nisy fiantraikany betsaka tamin’ny fahasalaman’ireo zazakely manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza ao Tsaralalàna ny fanapoahana tsy ampiheverena ny “lacrymogène” omaly. Araka ny fanamarihan’ny lehiben’ny mpitsabo tao an-toerana dia be dia be ireo zaza sempotra, satria tonga hatrany ny fofona tsy zaka naterak’iny baomba iny. Tsara ho fantatr’ ireo mpitandro filaminana tsy mahalala afa-tsy ny hampihorohoro vahoaka ireo fa zaza mikohaka sy marary tratra no ankamaroan’ny tsaboina ao amin’ity hopitalin-jazakely ity, ka hevero sy halalino mialoha ny zavatra atao fa ain’olombelona, ain-jazakely no lalaovinao. Fantatra hatrany mantsy fa voatery nasiana “oxygène” avokoa ireo zaza manaraka fitsaboana ao omaly tontolo. Vokatry ny fanaovana tsinontsinona ny aim-bahoaka toa izao dia mitaraina ihany koa ireo Ray aman-dreny manana zaza tsy salama ao amin’io toeram-pitsaboana io, fa nitombo ny fandaniana nataon’izy ireo. Raha tokony efa hivoaka mantsy ireo dia tsy maintsy mijanona indray satria mihombo ny aretin’ny zaza. Tsara ho fantatra ireo mpitandro filaminana tsy refesi-mandidy ireo ihany koa sao tsy hainy fa anisan’ny vahoaka sy ny fananana arovany ireo ankizy kely marary ireo. Sa tsy manan-janaka no tsy manana zafikely izy ireo ka avelao any izay any fa tsy olanay izany, satria tsy maintsy arovana ny “carreau” ny parvis ny lapan’ny tanàna. Eny e! ny “carreau” ny parvis no manan-danja kokoa noho ny ain’ireo ankizy ireo. Sa tsy azo atao ve ny manaja ny vahoaka Malagasy, ka mamela azy hiaina an-kalalahana sy am-pitoniana? Tsy vao izao mantsy fa efa hatramin’izay ity fanararaotam-pahefana ataon’ny mpitandro filaminana ity. Ho anareo mpitandro filaminana, ianareo koa mba vahoaka ary hiverina any amin’ny vahoaka koa arovy ny vahoaka.

Laurena Nany