18/12/2018

Nirhy Lanto Andriamahazo : Nodimandry ilay minisitra mpanakanto

Nodimandry teo amin’ ny faha-63 taonany i Nirhy Lanto Andriamahazo, izay minisitry ny Rano nandritra ny fotoanan’ ny Tetezamita, ary nahafantarana azy voalohany tamin’ ny sehatra politika ny niarahany tamin’ny filohan’ny Tetezamita. Raha ny fantatra dia noho ny aretina izay nahazo azy, izay nitsaboana azy teny amin’ ny mpitsabo mikambana teny Ampasanimalo no nitarika ny fahafatesany. Ankoatra ny maha minisitry ny Rano azy moa dia fantatra ihany koa fa mpanakanto ny lehilahy, ary taratara teny aminy hatrany izany na dia minisitra aza ny tenany. Sariaka, tia mifandray aman’olona ary indrindra tsy misaraka aminy ihany koa ny tsiky, izay no nampiavaka an’i Nirhy Lanto Andriamahazo fony fahavelony. Izay eto amin’ ny gazety TRIATRA, dia mirary fiononana feno ho an’ ny fianakaviana tra-manjo

Iratra Raitra