23/02/2019

Niakatra ny rano :TSY MIASA NY BEN’NY TANANA

Vao nilatsaka nandritra ny 30 minitra ny orana ny alatsinainy hariva teo, dia efa niakatra izay tsy izy ny rano tamin’ireo faritra iva teto an-drenivohitra. Anisan’ireo faritra nitondra faisana tamin’izany ny teny Besarety, teo ihany koa ireo faritra efa malaza amin’ny fiakaran’ny rano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra tahaka izao.Tranga izay midika fa mbola tsy niasa ho an’ny vahoakan’Antananarivo ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, hatramin’ny nahalany azy ho ben’ny tanàna. Tsy vao tamin’izao fotoam-pahavaratra izao mantsy no nisedra olana ireny mponina eny amin’ireny faritra iva ireny fa efa hatramin’izay. Ny antony dia noho ny tsy fandraisana andraikitra nataon’ireo ben’ny tanàna nifandimby. Saika tsy nanana politika matotra nentina namahana ity olan’ny fiakaran’ny rano ity avokoa mantsy ireo ben’ny tanàna izay nitondra teto Antananarivo hatramin’izay, ary tafiditra ao anatin’izany ny ben’ny tanàna ankehitriny. Raha tsiahivina anefa dia noho ny fisorohana ny fiakaran’ny rano no naha maika ity ben’ny tanana ity nandray ny toerany tetsy amin’ny lapan’ny tanàna, ary nanereny ny Pds Ramiaramanana Joseph tsy maintsy nanao famindram-pahefana fotoana fohy taorian’ny nahalany azy. « Mila miasa isika hisorohana ny fiakaran’ny rano, satria efa ho avy izao ny fotoam-pahavaratra » hoy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin’izany fotoana izany. Iaraha-miaina anefa fa vao mainka aza mihahenjana ny fiakaran’ny rano aorian’ny firotsahany tahaka ireny nitranga tamin’ny alatsinainy ireny. Hatramin’izay mantsy dia tsapa fa rehefa tena mikija mandritra ny ora maromaro ny orana, vao misy fiakarany. Ankehitriny anefa minitra no isaina dia efa miakatra ny rano be. Ny antony, dia tsy tafiditra tao anatin’ny fandaharan’asan’ity ben’ny tanàna ankehitriny ity ny asa fanadiovana ireny tata-drano maro eto an-drenivohitra ireny. Saika lasa sarimihetsika fotsiny no mibahana amin’ny zavatra rehetra atao, fa ny tena vahaolana tsy misy akory. Raha tena niasa tokoa mantsy i ramatoa Ben’ny tanàna, dia tsy nisy fiantraikany tamin’ireo mponina teny amin’ny faritra iva ny vokatry ny firotsahan’ny orana toa ireny tamin’ny alatsinainy teo ireny, ary hiaina ao anatin’ny fahatoniana tanteraka ny mponina mandritra izao fahavaratra izao.

Mahary K