16/01/2019

Nanisana : Tafatsangana ny birao miandraikitra ny “crédit carbone”

Notanterahina omaly ny fanokanana ny toeram-piasana vaovao natokana ho an’ny rohy fiasa Redd+ eny Nanisana, izay misahana manokana ny famarotana ny entona manageja hafanana na ny “crédit carbone”. Natsangana io fotodrafitrasa, izay novatsian’ny banky iraisam-pirenena vola io mba ahafahan’ny mpiasa rehetra manatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra nankinina tamin’izy ireo, fa ihany koa entina hanatsarana hatrany ny fomba fiasa eo anivon’ity sehatra iray ao anatin’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana ny Haivoary ary ny Ala ity. Efa mipetraka ihany koa ny programan’asa izay hotanterahina tsy ho ela any amin’iny ala atsinanana, avaratry ny nosy iny. Vola manodidina ny 75 tapitrisa Dolara eo no andrasana sy handrandraina amin’ny famarotana io entona manageja hafanana, izay mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny firenena hafa io. “Tetikasa lehibe izy io ka tsy maintsy tratrarintsika ny tanjona hahafahana manatanteraka izany”, hoy ny nambaran’ny minisitra tompon’andraikitra, Ndahimananjara Johanita. Tsy ny minisiteran’ny Tontolo iainana ihany moa no manao izany, fa hiarahan’ny mpiara-miombon’antoka rehetra sy ny mpizaika ao anatin’ny sehatra fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala ny fanatanterahana ny asa. Marihina fa efa nandany ny paikady nasionaly mahakasika rohy fiasan’ny Redd+ i Madagasikara , izay hahitana ny fanatanterahana ny fomba fiasa rehetra. “Tsy apetraka fotsiny io paikady nasionaly io fa tsy maintsy tanterahina ny asa rehetra izay voasoritra ao anatin’izany”, hoy ihany no voalazan’ity tompon’andraikitra ambony ity. Vola 3,7 tapitrisa Dolara eo no azon’i Madagasikara tamin’ny famarotana “crédit carbone” tamin’ny alan’i Makira. Amin’izao voalohany nametrahana ny rohy fiasa Redd+ izao kosa, dia vola 1,5 tapitrisa Dolara no andrandraina amin’ny alalan’ny “case” Ankeniheny Zahamena. Vao fanombohana ny asa izany hoy ramatoa minisitra, ary betsaka noho izay no eritreretina amidy amin’ny alalan’ny fanohizana ny asa.

Mialy R.