19/03/2019

Nandresy indray ny demokrasia : Mijanona amin’ny toerany ny ben’ny tanàna

Diso ny vinavinan’ny Mapar fa kasain’ny fanjakana esorina amin’ny toerany ny ben’ny tanànan’i Mahajanga. Omaly tokoa mantsy no nanaovana fandinihina ny momba ity ben’ny tanàna ity noho ny fomba fitantanana tsy nazava izay nampimenomenona ny maro, ka nahatonga ireo mpanolotsain’ny tanàna maro. Tany amboalohany, dia niisa 11 tamin’ny 19 ireo mpanolotsaina tsy nankasitraka ny fitantanan’ity ben’ny tanànan’i Mahajanga ity. Taorian’ny latsa-bato niafina natao ny amin’ny fampiatoana azy anefa dia mpanolotsaina niisa 10 tamin’ny 19 no nanaiky ny mbola hijanonany hitantana ny renivohitr’i Mahajanga. Diso fanantenana araka izany ireo mpanao politika mpanohitra indrindra ny Mapar tamin’ity fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina ity, satria nihevitra ny hanao fitaovana politika ny ben’ny tanàna. Ny Mapar izay efa nandrahona ny hanakorontana raha toa ka naato tamin’ny toerany ny ben’ny tanàna lany tamin’ny anaran’ity antoko ity. Izany hoe diso paika tanteraka, satria tsy afaka mamboly korontana indray ireto mpanohitra sadasada ireto, noho ny fampanjakana ny maha tany demokratika ny firenentsika.

Mahary K