18/02/2019

Nanamafy ny mpitandro ny filaminana : « Voarara ny famoriam-bahoaka rahampitso »

Hotanterahina rahampitso ny fankalazana ny faha-70 taona, hahatsiarovana ny tolona nataon’ireo mahery fo, tamin’ny 29 Martsa 1947. Nisy noho izany ny fepetra maromaro napetraka mba hampizotra izany an-tsakany sy an-davany. Nohamafisin’ny teo anivon’ny prefektioran’ny polisy fa  voarara tanteraka ny famoriam-bahoaka,  na ny filaharana  an-dalambe ,  miaraka amin’ny fampiasana fanamafisam-peo izay midika ho fanentanana  ho an’ny  andron’ny  rahampitso . Noho izany, dia tsy misy olona nahazo fahafahana hampiasa arabe na ampahany io, na manontolo. Natao izany mba hialana amin’ny fitohanan’ny fiara sy hampilamina ny eo amin’ny lafin’ny fifamoivoizana mandritra ity fankalazana ity. Antony iray nandraisana io fanapahan-kevitra io ihany koa ny tsy hiverenan’ny korontana, toa ny niseho tamin’ny taon-dasa. Tsy tokony hisy toraka izay ny kabary politika eny amin’ny arabe na any amin’ny toerana hafa heverin’ny sasany hanaovana izany, satria mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka izany, fa ihany koa mety hisy ireo mpanararotra mety hiteraka savorovoro.

Fahatsiarovana  sy fanomezam-boninahitra ireo maty ho an’ny tanindrazana tamin’ny  29 Martsa 1947 io andro io.Noho izany, dia tokony hizotra am-pilaminana sy ao anatin’ny fanajana tanteraka ireo mahery fo ho an’ny firenena , io andro rahampitso io. Tsy maintsy noraisina ireo fepetra ho an’ireo izay mety hitarika korontana , hisorohana izay mety hisian’ny andian’olona hanao zavatra tsy mifanandrify amin’izany fankalazana izany”, hoy ny fanazavan’ireo mpitandro ny filaminana avy ao amin’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena. Tsy tokony hisy zavatra hafa hiseho ankoatra ny fametraham-boninkazo, eny Ambohijatovo sy eny Mausolée  eny Ambohitsaina , amin’io fotoana io, hoy hatrany izy ireo. Nametraka lamina ihany koa ny kaomisionina mikarakara ny fahatsiarovana ny fankalazana ity andron’ny 29 Marsa ity. Notapahan’izy ireo tamin’izany fa  ny fitondram-panjakana no mitarika ny hetsika. izany hoe , izy ireo  no mametraka  ny fehezam-boninkazo voalohany  any amin’ireo toerana  voakasika amin’izany vao manatanteraka ny azy ny  antokon’olona sy  ny olon-tsotra tsirairay avy. Voakasika amin’ity fepetra napetraka ity ihany koa ny any amin’ny faritr’i Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava. “Izahay dia manentana ary mangataka ny rehetra mba hanaraka ireo fepetra ireo, mba ho tombontsoa iombonana, izany hoe ny filaminana”, hoy ny mpitandro filaminana namarana ny teniny.

Mialy R.