19/02/2019

Mpitondra tenin’ny governemanta : Iniana haratsiana ny lalàm-pifidianana

????????????????????????????????????

Tsy ratsy ilay lalàn’ny fifidianana, fa kosa misy ny fanaratsiana hoentina amin’ ny sarambabem-bahoaka, ka mahatonga ny olona hino izany hoy ny minisitry ny Serasera sady mpitondra tenin’ny governemanta Harry Laurent Rahajason. Nambaran’ny minisitra aza fa « tsy jereko akory ilay lalàna, ary misy ny tsy mamaky akory nefa dia milaza fa ratsy ilay izy » hoy hatrany ny minisitry ny Serasera sady mpitondra tenin’ny governemanta. Noho izany ny zava-misy amin’ izao fotoana dia lasa fanaratsiana be fahatany fotsiny ihany, fa tsy misy mihitsy ny fandalinana ilay lalàna, noho izany hoy Harry Laurent Rahajason dia adidintsika rehetra no miezaka mitondra fanazavana ho an’ny vahoaka mba tsy hinoan’ ny vahoaka ny fanaratsiana etsy sy eroa, izay ezahin’ny sasany tanterahina. « Lalàna izay nangalana ny soso-kevitry ny rehetra iny lalàna iny, ary tamin’ny alalan’ ny CENI no nanaovana izany, nahitana ireo mpanao politika maro toa ny mpanohitra ny fiarahamonim-pirenena manohana na manohatra. Taorian’ izay kosa no natsangana ny komity iraisan’ny minisitera hamolavola izany, ary teo no nandrafetana ny lalàna natolotra ho lanian’ny solombavambahoaka » hoy hatrany ny minisitry ny Serasera.

Tsy marina velively ny filazana ihany koa fa bontolo no nentina nandaniana ny lalàna, satria ireo solombavambahoaka ankilany no nivoaka ny trano, ka tsy nanao ny adidiny izay hanakaraman’ny vahoaka azy hoy hatrany ny minisitry ny Serasera. « Variana ny nanatontosa horonan-tsary ireo solombavambahoaka mpanohitra, ary nanao bontolo sy nampiasa hery ireo vehivavy efatra amin’ny tsy hanatanterahina ny fifidianana ilay lalàna tamin’iny fotoana iny, ka mametra-panotaniana hoe iza no nanao bontolo » hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’ny minisitry ny Serasera tao amin’ ny onjam-peon’ny Antsiva omaly. Noho izany raha fehezina ny nambaran’ny minisitry ny Serasera dia filalaovana ny serasera hanaratsiana ny lalàm-pifidianana no misy amin’izao fotoana izao, noho izany dia ezaka ny hampahafantarana ny vahoaka ny antsipirian’ ny lalàna, satria tsy lalàna natao hampiady no misy fa kosa hoentina hampandroso.