19/03/2019

Mpiasam-panjakana : Efa mihatra ny fampakarana 8 isan-jato

Taorian’ny filazan’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ny faran’ny volana aprily teo fa hasondrotra ho 8 isan-jato ny mari-karaman’ny mpiasam-panjakana manomboka ity volana mey ity dia fantatra ankehitriny fa efa mihatra izany baikon’ny Filoha izany, toa ny an’ireo mpisotro ronono. Tsikaritra izany nandritra ny fandraisana vola nataon’ireo mpisotro ronono. Isan’ny antony nampiakaran’ny Filoha ny mari-karaman’ireo mpiasam-panjakana moa ny fahitany fa ny asa ihany no hahafahana mampandroso. Raha tsy miasa dia tsy mamokatra ary raha tsy misy ny vokatra, tsy misy ny fampandrosoana. Ny olona tsy an’asa no mahantra satria tsy mandray karama dia tsy manam-bola. Ireny tsy an’asa ireny ihany koa no manamaro isa ny mpanao ratsy. Raha noana mantsy ny kibo, mivezivezy ny fanahy ka maro ireo voasarika hangalatra noho ny tsy fisiana. Laharam-pahamehana ankehitriny ho an’ny Malagasy ny hahazoan’ny tsirairay avy karama mahavelona. Mila fanavaozana ifotony eny anivon’ireny mpiasam-panjakana, na koa ireny orinasa tsy miankina ireny izay heverina fa hitarika ho any amin’ny fampandrosoana.

Laurena Nany