17/02/2019

Mpanao gazety : 1052 no hahazo karatra maha matihanina

Hahazo ny karatra maha matihanina azy ireo mpanao gazety, manomboka ny fahefatry ny volana oktobra ho avy izao, hanomboka miaraka amin’ny fanolorana ny tondrozotra fampiharan’ny mpanao gazety ny asany, mandritra ny fotoam-pifidianana io fizarana io. Ilain’ ny mpanao gazety amin’ ny asany tokoa io karatra maha matihanina io, satria dia manome fahefana ho azy ireo anatin’ny asa, izay tanterahiny. Araka ny efa nambaran’ny komity dia mahatratra 1052 ny isan’ireo mpanao gazety hahazo ny karatra maha matihanina, izay hisy famantarana manokana. Tsy azo adika, na ihany koa hisolokiana ny karatra vaovao izay hivoaka, satria misy ilay teknolojia antsoina hoe “code QR”. Mazava ho azy fa malalaka ny mpanao gazety manana ity karatra mahamatihanina ity, ary hahazo izany ihany koa ny fanampiana amin’ ireo tompon’andraikitra eo ampanatanterahana ny asany. Marihina fa efa nivoaka ny lisitr’ireo mpanao gazety nahafeno ny fepetra takiana, ary azo jerena anatin’ ny tranonkalan’ny minisiteran’ ny serasera. Tsara ny mampatsiahy fa ireo izay tsy nahafeno ny fepetra, ka mahazo karatra avy amin’ ny orinasa iasany, araka ny fanazavana izay nomen’ny kaomisiona hatrany, dia hisy ny fanamarinana manokana hataon’ny holafitra. Ho an’ ireo izay mahafeno ny fepetra amin’ ny fotoana hanatanterahany ny asa fanaovan-gazety kosa, dia hahazo izay fanamarinana izany. Tsy fanomezana karatra eny ampandehanana ihany anefa no ataon’ ny kaomisiona, araka ny fanazavana izay efa nomen’izy ireo hatrizay. Fa eo ihany koa ny fisintonana ny an’ireo izay hita fa tsy mahafeno ny fepetra.

Iratra Raitra