19/02/2019

Mpampianatra mpiasam-panjakana :HANOVA PAIKADY NY MINISITERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA

Tsy mifandanja ny fahazoan’ireo sekolim-panjakana isam-paritra mpampianatra , ary ny olana dia ny any amin’ireo izay mila izany indrindra no tsy mahazo matetika. Tsipihina manokana amin’izany ny any amin’ny faritr’i Melaky izay zara raha ahitana mpampianatra roa ao anaty sekoly iray ahitana kilasy dimy. Tsy mateza ihany koa ireo mpampianatra alefa manao iraka any an-toerana fa mandeha mialohan’ny fotoana. Ireo antony ireo izay samy mahavitsy an’isa ireo mpampianatra. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa hiainga avy amin’ny fangatahan’isa ataon’ny CISCO ny fandefasana mpampianatra ho an’ny taona 2017 raha teny midina avy any amin’ny minisitera mpiahy hatrany izany hatramin’izay. Miankina amin’izay fangatahana izay ihany koa  ny isan’ny mpampianatra horaisina ho mpiasam-panjakana amin’ny taona 2017.  Etsy ankilany, mbola maherin’ny efatra alina ny isan’ireo mpampianatra Fram mahafeno fepetra mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana. Ezahina ny hampiditra azy ireo ao anatin’ny lisitry ny horaisina amin’ny taona ho avy. Raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra misahana ny mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena Rabeandalana Sandrot dia ny hanalavirana ny kolikoly amin’ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram ihany koa no antony nampiharana izao paikady vaovao. Ny volana Aprily taona 2017 no fantatra fa hivoaka amin’ny fomba ofisialy sy ampahibemaso ny  lisitra vaovao.

Vonimbato R.