22/01/2019

Morondava : Tsy nanadino ireo sembana ny Filoha mivady

Mitohy hatrany ny asa fanasoavana ataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina mivady, ary manenika ny Nosy izany. Tsy mialonjafy fa mahazo ny anjaran’ny avokoa ny rehetra. Ao anatin’izany indrindra, dia mpianatra miisa 55 manana fahasembanana ao amin’ny SE.MA.MO any Morondava, 5 taona hatramin’ny 17 taona no nisitraka ny asa fanasoavana ny fiarahamonina nataon’ny Filoha mivady. Nidina tany Morondava ny solontenan’izy mivady, omaly, nanolotra fanampiana vary 5 gony, menaka 4 “bidons”, ary siramamy 5 gony ho an’ny sekoly marenina any Morondava. Izany dia tafiditra ao anatin’ny pôlitika fitsinjovana ny sosialim-bahoaka sy ny fijerena ireo olona manana fahasembanana. Ity sekoly ity, izay marihina fa voalohany any Morondava, ao anatin’ny faritra Menabe, ary 20 taona tamin’ny  2014 no niorenany. Fantatra fa, dingana telo no andalovan’ireo mpianatra mialohan’ny hidirana eo amin’ny sehatry ny asa. Voalohany, ny fianarana mandritra 3 taona natokana ho an’ny marenina. Aorian’izay vao manomboka ny fianarana, izay manaraka ny programam-panjakana ahazoana ny CEPE. Vita izay vao manomboka tsikelikely ny fiofanana arak’asa. Nilaza ny solontenan’ny Filoham-pirenena fa tsy manadino ireo ankizy sahirana sy manana fahasembanana ny Filoha Rajaonarimampianina. Tetsy ankilan’izay, dia nisaotra ny Filoha mivady tamin’ny alalan’ny tompon’andraikitra ny sekoly, Ratovonila Jean Victor, ireo mpianatra nanao hoe, “fisaorana lehibe no atolotra ny Filoha mivady nahatsiaro anay aty an-tany lavitra aty.”Ankoatra ny teto amin’ny sekolin’ny marenina dia ahazo fanampiana avy amin’ny Filoha mivady ihany koa ny sekolin’ny masera miahy ireo sahirana sy manana fahasembanana, ary ireo be antitra monina eto Morondava.

 

 

Laurena Nany