19/03/2019

Minisitry ny Filaminam-bahoaka : Nijery ifotony ireo faritra mafana

Nidina ifotony teny amin’ireo toerana mafampana ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny “contrôleur de police” Eric Michel narahin’ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena, ny “Contrôleur General” Rafanomezantsoa Roger ary ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny polisim-pirenena, omaly maraina. Izany fitsidihana izany moa no niompanan’ny fijerena ny fandriam-pahalemana tamin’ireo faritra toa ny teny Andavamamba, Manarintsoa, Isotry, 67Ha, ary Andohatapenaka. Araka izany dia voalaza fa isan’ny toerana mafampana eny amin’ny manodidina ny 67Ha iny, ka izay no antony nahatonga ny fidinana ifotony nataon’ny tompon’andraikitry ny filaminam-bahoaka. Nojerena tamin’izany ireo trano fisotroana maro sy tsy manara-dalàna eny an-toerana. Teo ihany koa ny fijerena ny fomba fiasan’ireo Polisy amin’ireny lalam-bahoaka ireny. Nihaino mivantana ny hetahetam-bahoaka tamin’izany ihany koa ny minisitra nandritry ny fotoana, izay maro tamin’ireo olona voakasika tany amin’ireo toerana nandalovana ireo no tsy nihafahafa nitaraina taminy. Raha tsiahivina dia mbola ao anatin’ny fanatanterahana ny antsoina hoe “Operation d’Harcèlements” ny eo anivon’ny polisim-pirenena mandritry ny volana jolay. Nahazoam-bokany mantsy izany tao anatin’ny andro vitsy teto amin’ny faritra Antananarivo renivohitra, izay olona miisa 216 no efa voasambotra sy hanaovana fanadihadiana. Nanomboka ny voalohan’ny volana jolay lasa teo no niantombohan’ny hetsika entina hampandriana fahalemana ny faritra Antananarivo Renivohitra, izay natao handravana ireo mpanao ratsy.

Valérie R.