20/03/2019

Minisiteran’ny Serasera : Manao mizana tsindrian’ila

Tsara fa tara ny fandraisana fepetra avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, manoloana ireo onjam-peo izay minia mandika lalàna sy miala amin’ny alalan’ny asa fanaovan-gazety. Ambaran’ny fampitandreman’ny minisiteran’ny Serasera mantsy, fa handray fepetra izy ireo manoloana ny fandranitana sy fihantsiana ary fitaritana korontana ataon’ireo onjam-peo ireo. Mazava mantsy fa tsy vao izao mihitsy no nisian’izany fandranitana nataona onjam-peo izany, fa efa tamin’ny fiandohan’ny fifidianana dingana faharoa nandritra ny fampielezan-kevitra. Efa tamin’izany fotoana izany no nandrasana ny fanapahan-kevitra tahaka ity navoakan’ny minisiteran’ ny Serasera ity, saingy tsy nisy izany nefa dia tena nanjaka tokoa ny fandranitana nataon’ ny “ Radio miara-manonja”. Tsaroana etoana ny famakafakana niarahan’ireo onjam-peo ireo nanao, izay tonga hatramin’ny fandranitana adim-poko mba entina hanaratsiana ny kandidà Marc Ravalomanana. Tsy nihafahafa, ary tsy nifidy vava avoka ireo mpanao gazety tao amin’ny onjam-peon’ny “miara-manonja” tamin’ izany, ka nivoaka mihitsy ny fitenena hatramin’ ny hoe mainty sy fotsy. Amin’ izao fotoana izao indray, dia ny minisitry ny Foloalindahy no lasa lahasan’izy ireo ny manaratsy azy, noho ny fandraisany andraikitra amin’ ny fisorohana ny korontana. Raha tsy nandray andraikitra aza ny minisiteran’ny Serasera manoloana ireo zavatra nolazaina ireo, dia mbola fanatanterahana ny baikon’ ny praiminisitra ihany izany izao zava-mitranga izao. Mafy loatra tokoa mantsy ny tsikera mahazo ny praiminisitra Ntsay Christian manoloana ny fanohanany kandidà tamin’ny fifidianana dingana faharoa teo, manatsikafona izany ihany koa ireo onjam-peo maro amin’izao fotoana izao. Hany ka voatery mampangina ny fivoahan’ny marina ny praiminisitra Ntsay Christian, ary mampiasa ny minisitera izay ambany fahefany. Moa va izao fihetsika izao, tsy mampitombina ihany koa ny fibaikoan’ny praiminisitra ny minisitry ny Atitany, izay nijoroan’ ireo préfet n’ny tanàna vavolombelona. Mba ho to teny imason’ny mpanao gazety anefa ny minisiteran’ ny Serasera amin’ ny alalan’ ny baikon’ny praiminisitra, dia tokony tsy hisy ny mizana tsindrian’ila, satria samy asa fanaovan-gazety no atao.