23/03/2019

Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena : Tsy hisy ny taona fotsy

Manoloana ny ahiahian’ireo Ray aman-dreny amin’ny mety hisian’ny taona fotsy amin’ity taona ity, dia mbola nanamafy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien fa tsy hisy ny taona fotsy ary hatao amin’ny daty voatondro ny fanadinam-panjakana. Nisarika ny sain’ireo Ray aman-dreny sy ireo mpampianatra ihany koa ny tenany fa tsy misy mahazo tombontsoa amin’ny fisian’ny taona fotsy. “Hamafisiko fa tsy hisy ny fanemorana ny datin’ny fanadinana ofisialy na ny CEPE izay hotanterahina ny 14 aogositra ho avy izao, na ny BEPC izay atao amin’ny 3 hatramin’ny 6 septambra ho avy izao. Tiako ny manamarina fa efa vonona tanteraka ny minisitera ary ny laza adin’ ny CEPE dia efa andalam-pamitana azy amin’izao ary ny laza adin’ ny BEPC efa vita sivana tanteraka. Efa nofidiana izy ireo ary atomboka tsy ho ela ny famitana azy. Noho izany tsy hisy ny taona fotsy afa-tsy ho an’izay tena kamo. Misintona ny saina aman’eritrerintsika aho, tombontsoan’iza ny hisian’ny taona fotsy. Tombontsoan’ny mpianatra ve? Tombontsoan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra ve? Mba ho voninahitra sy ny reharehan’ny mpampianatra ve? Ka aza manana ahiahy ianareo fa tsy hisy ny taona fotsy”, hoy ny minisitra. Tsy misy araka izany ny sakana amin’ny fanatanterahana ara-potoana ny fanadinam-panjakana amin’ireo fanembatsembanana amin’ny mety ataon’ny sasany. Raha misy mitsoaka an-daharana ny olona nanankinana ny fanatanterahana amin’ny ara-panjakana, ny “encadrement”, ny “surveillance” an’ireo fanadinana ofisialy ireo dia efa misy ny ekipa A sy B, araka ny fanamafisan’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien hatrany. Ity farany izay nankasitraka ny finiavana nataon’ny Fitondram-panjakana tamin’ny famahana ny olan’ny mpampianatra. Noho izany tokony hamonjy ny sekoly amin’izay ny mpanabe hampianatra fa ny datim-panadinana tsy hihemotra mihitsy.

Laurena Nany