23/01/2019

Minisiteran’ny Atitany : Antoko pôlitika 55 isa mety hofoanana

Raha tafakatra 400 mahery ny isan’ny antoko pôlitika nijoro teto Madagasikara tamin’ny andron’ny Tetezamita dia fantatra amin’izao fotoana izaofa eo amin’ny 135 isa sisa tavela, noho ny, tsy fahafenoina ireo fepetra rehetra ilaina amin’ny fananganana antoko.  Ary mbola hihena indray izany satria, antoko eo amin’ny 55 isa no fantatra fa hofoanana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Marihina moa fa misy ny lalàna 9 Septambra 2011-012, mifehy ny fananganana antoko pôlitika eto Madagasikara, izay nampiharana tamin’ny alalan’ny didim-panjakana 2013-057, ary izay rehetra manapa-kevitra ny hanangana antoko dia mila manaraka io lalàna io. Isan’ny lalàna ao anatin’izany ny fanaovana fanambarana ny fisiana sy fanaovana tatitra momba ny asany izay atao isan-taona, manomboka ny voalohan’ny volana Janoary ka hatramin’ny 30 Aprily. Tamin’ny taona 2016 anefa, betsaka ireo tsy nanaraka izany, miisa 55 raha ny marina kokoa, ka mety hiafara amin’ny fanafoanana azy ireo ao anatin’ny lisi-pirenena momba ny antoko, araka ny fanambaran’ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Rakotozanany Rasolomaholy Célestin. “Tsy nisy fanapahan-kevitrin’ ny ministeran’ny Atitany hanafoanana na iza na iza aloha ary tsy manana fahefana amin’izany ny minisitera. Fa raha mijery ny lalàna momba ny  antoko pôlitika, dia misy fanaovana fanambarana ataon’ireo antoko isan-taona, manomboka ny 1 Janoary hatramin’ny 30 Aprily, momban’ ny fisiany sy ny tatitra mahakasika ny asany. Izay tsy mahavita an’izay isan-taona mety hofoanana ao anatin’ny lisi-pirenena momba ny antoko, ka tsy ny minisiteran’ny Atitany no manala azy fa ny filan-kevi-panjakana”, hoy hatrany ny Sekretera jeneraly. Amin’ny maha firenena mandala ny demokrasia an’i Madagasikara moa, tsy misy mason-tsivana ny fananganana ny antoko pôlitika fa malalaka tsara izany, fa kosa mila mahafeno ny fepetra rehetra ny antoko iray fa tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy.

Laurena Nany