19/12/2018

Milavonjy philobert : Ilaina ny fanitsiana lalàm-panorenana mba hisian’ny fitoniana

Anisan’ny fotoana naha-be resaka nandritra ny repoblika fahefatra izay notantanin’ ny Filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina  ny mikasika ny lalàm-panorenana. Raha mbola  mipetraka sy mitohy hatrany ny adihevitra mikasika io lalàna fototra io , dia ao mihitsy izany no mipetraka ny olana  sy ny fototry ny tsy filaminana   ….Noho izany dia nanipika sy nanolo-kevitra  ny solombavambahoakan’i Madagasikara Milavonjy Philobert fa tokony hirosoana  ny fanavaozana sy ny adihevitra mikasika ny lalàm-panorenana, ary ho tokony hisy ny fanontaniana ny vahoaka, na ny fitsapan-kevi-bahoaka.

Tsy vao omaly tokoa no nisy ny adihevitra mikasika ny tokony hisian’ny fanavaozana ny lalàm-panorenana misy ankehitriny , fa efa hatrany amin’ny fanombohan’ny fotoam-piasan’ny Filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina rehefa nisy ny fivoriambe nasionaly  ny taona 2015 izay nokarakarain’ny FFKM. Efa hatrany amboalohany rahateo raha tsiahivina no efa tsy nankato ity lalàm-panorenana ity  mihitsy ny avy amin’ny ankolafy Ravalomanana sy Zafy Albert…..saingy,  manoloana ny  raharaham-pifidianana  ny taona 2018 , dia namoha sy miverina miresaka ity olana goavana ity indray ny solombavambahoaka Milavonjy Philobert , mba hananan’ny firenena antoko sy ho fanamafisana  ny fitoniana eto amin’ny firenena.

“ Tsy fahotana ary tsy fahadisoana  ny firesahana ny fanavaozana ny lalàm-panorenana sy ny fikarakarana fitsapan-kevi-bahoaka . Nisy hatrany ny fanovana ny lalàna fototra rehefa samy nahatsapa ny rehetra fa tsy mitondra mankany amin’ny fitoniana sy fandriam-pahalemana izany “ hoy hatrany ny fanazavana noetin’ny depiote Milavonjy Philobert.  Nambaran’ny solombavambahoaka lany tao Ambovombe Androy ity mihitsy aza, fa na ireo izay nandrafitra io lalàna io aza dia resy lahatra fa misy ny tsy fahatomombanana, ary ilaina ny fanitsiana.

Nanontaniana mikasika ny andininy izay mety  hipetrahan’ny olana ny solombavambahoaka avy ao Ambovombe androy ity,  dia  mbola tsy namaly ny fanontaniana,  ary milaza fa  mbola  tari-dresaka no tanterahiny amin’ny tokony hirosoana amin’ ny fanavaozana, ary ho hita eo ny fivorian’ny fanehoan-kevitra…. zava-dehibe ary hisy ny  tombony ho azo tsapain-tanana amin’ny fanovana ny lalàm-panorenana hoy ity solombavambahoaka ity, herintaona hisian’ny fifidianana filoham-pirenenana sy solombavambahoaka “raha miara-misalahy  sy miray hina ny rehetra , dia afaka tanterahina ara-potoana izany !‘’.

Tsiahivina fa nandritra ny fihaonam-bem-pirenena izay nokarakarain’ny FFKM tetsy amin’ny ivon-toeram-pivoriana tetsy Ivato ny taona 2015, dia efa noeken’ny rehetra ny tokony hisian’ny fanaovazana ny lalàm-panorenana. Soso-kevitra izay nivoaka, ary notohanan’ireo mpandray anjara sy mpizaika maro manerana ny nosy tonga nanatrika ny fihaonana …..hevitra izay nivoitra noho ny fahitana ny olana nitranga tamin’ny taona voalohany nitantanan’ny filoham-pirenena  ankehitriny Hery Rajaonarimampianina  .

Tsiahivina etoana fa nisedra olana noho ny fanjavozavoan’ny lalàm-panorenana tokoa ny firenena,  indrindra teo amin’ny fanendrena ny praiminisitra , satria dia misy ny fifanoheran’ny voalazan’ny lalàna amin’ izany . Nifamahofaho be ihany, ary nahatonga disadisa teo anivon’ny antenimieram-pirenena  koa raha tsiahivina  ny mikasika ny maro an’isa amin’ny fanolorana  ny anaran’ireo izay atolotra ho tendren’ny Filoha eo amin’ny toeran’ ny praiminisitra raha jerena ny andininy faha-71 sy 72 ….Ny tena marina moa dia lalàm-panorenana nokajikajian’ i Andry Rajoelina ho ampiasainy  izay  novolavolainy  ny taona 2010 ity lalàm-panorenana ity, mba ahafahany  mibaiko ny mpitondra rehefa tsy eo amin’ny toeran’ny filoham-pirenena ny tenany (izay efa nanala hatrany ny tsy fahafahany mirotsaka). Vokany dia nanana fahasarotana eo amin’ny fitantanana ny firenena ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina , izay sahirana hatrany eo amin’ny  fanendrena izay ho praiminisitra , fandrafetana ny governemanta, fandrafetana vondrona parlemantera…narafitra ity lalàm-panorenana  ity mba ho sarotra ny fitantanana ny firenena  raha tsy misy an’i Andry Rajoelina.

Fantatra ihany koa  izao raha eo amin’ny sehatra  iraisam-pirenena no resahina dia  efa maro ireo izay efa nanipy  soso-kevitra  ho amin’ izany……ireo manam-pahaizana amin’ny fifidianana eo anivon’ny vondrona iraisam-pirenena izay mangataka hatrany ny hisian’ny fifampiresahana eo amin’ ireo mpandinika ny raharam-pirenena Malagasy hijerena ireo teboka maromaro izay manahirana sy mampisavorovoro anatin’ny lalàm-panorenana , indrindra mahakasika ny fe-potoam-piasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka .

Na izany aza dia afaka nitondra soa aman-tsara ny firenena ihany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, na dia teo aza ny fahasarotana maro samihafa izay tsy ahafahana mitondra fampandrosoana araka ny tokony ho izy, noho ity lalàm-panorenana sadasada ity. Maro tokoa no nilaza fa tsy hahavita n’inona n’inona ny Filoha noho io sakana goavana io. Ny taona 2015 nandritra ny fikaonan-doha niarahana tamin’ny FFKM tokoa dia afaka nanatanteraka ny fanitsiana sy ny fanovana ny lalàm-panorenana saingy tsy natao izany …..Noho izany, raha ilaina tokoa ny fanitsiana ny lalàna fototra, dia tokony ho avy amin’ny vahoaka malagasy sy ny mpandinika raharaham-pirenena izany ( antoko politika, solombavambahoaka, fiarahamonim-pirenena )…

Iratra Raitra