18/02/2019

Maurice Tsihiavonana : Alevina anio any Manjakandriana

Rehefa avy nandrasana tetsy amin’ny trano fonenany tetsy Ambatobe Andrefana, dia alevina anio any Ambohidahy Manjakandriana ny nofo mangatsiakan’i Maurice Tsihiavonana Ramanandraibe, izay mpanao gazety sady mpamakafaka ara-politika. Amin’ny 8 ora sy sasany maraina no hiainga etsy amin’ny trano fonenany ny nofo mangatsiakany, ary entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny fiangonana FJKM Ambohidahy Fitiavana Manjakandriana. Ny tononkira ao amin’ny fihirana FFPM : 518, no teny entina hitrotroana am-bavaka ny vata-mangatsiakany izay manao hoe « rehefa vita ny asako ety, ka ny fanahiko raisina ery, miara-mitoetra aminao Tomponay no hasambarako mandrakizay ».

Mpanao gazety ary fantatra teo amin’ny fahaizany nanao famakafakana politika i Maurice Tsihiavonana, ary efa maromaro ireo onjam-peo sy fahitalavitra nitondrany izany famakafakana izany tao anatin’ny 30 taona nidirany teo amin’ny asa fanaovan-gazety. Ireo rehetra niara-niasa taminy dia samy niaiky fa nampita sy nizara ny traikefany tamin’ireo zandry zanaka taty aoriana izy. Ankoatra ireo zanaka naterany 5 mianadahy sy ireo zafikely, dia mahatsiaro ho kamboty ihany koa ny toerana niasany farany, ny On Air Radio/TV ary ireo izay nioty traikefa taminy.

Na teo aza izay fiovaovana toeram-piasana izay, dia anisan’ireo fatra-panaja ny foto-kevitra ijoroan’ny onjam-peo na ny fahitalavitra iasany i Maurice Tsihiavonana. Nahafantarana azy rahateo ny fananany fomba fijery miavaka na dia vaovao mitovy aza no mitranga eo amin’ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena.

Banga tanteraka ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety nilaozan’i Maurice Tsihiavonana. Mandria am-piadanana.

Miarantsoa