18/12/2018

Masoivoho Amerikanina : Miaro ny Omby

Dia hataraina ny an’ny rehetra manoloana ny filazana izay navoakan’ny masoivoho Amerikanina amin’ny hitadiavana vahaolana haingana manoloana ny olana izay sedrain’ny omby ao Andranomanelatra, izay marihina moa fa nisy ny fahafatesan’ny iray noho ny antony tsy fantatra. Mazava ho azy tokoa ny fanambaran’ny masoivoho Amerikanina, fa tsy misy hidiran’ ny omby mihitsy ny raharaha, izay nanakatonana ny orinasa Tiko. Mazava noho izany fa misokatra tanteraka ny lalana mankao amin’ ny omby, ahafahana mamahana azy ireo. Ny tena manaitra anatin’ity raharaha ity dia ny fahitana ny fidiran’ ny Amerikanina anatin’ny raharaha manokan’ i Madagasikara , na dia hoe omby aza no resahina. Marihina fa tsy anjaran’ izy ireo mivantana ny manome baiko ny fanjakana malagasy, na ihany koa ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana amin’ ny hitadiavam-bahaolana. Ny fanelanelanana ihany no hany lalan-tokana azon’ireny masoivoho ireny atao amina firenena irery, fa tsy sanatria akory baiko mivantana be izao no homena. Efa niaraha-nahalala ny fahatezeran’ny Malagasy rehetra tamin’ny fidiran’ny masoivoho marokanina amin’ny raharaha malagasy nandritra ny fandraisana fitenenana nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao. Nanome ohatra amin’izany rahateo i Madagasikara tamin’ny tsy fanehoana hevitra tamin’ny famindran’izy ireo ny masoivohony ho any Jerosalema, izay ny firenena maro hafa moa no nanameloka azy ireo tamin’ izany fotoana izany. Marihina etoana fa manana ny fiandrianany i Madagasikara, ary anjarany ny mitantana sy mandrindra ny hitondrany ny fireneny , ka tsy tokony hidiran’ny Amerikanina velively.