19/11/2018

«Mandindona!»

Efa mandindona sahady ny fankalazana ny Krismasy sy ny fetin’ny faran’ny taona ary ny taom-baovao. Mitobaka eny an-tsena ireo voankazo manamarika ny volana Desambra, efa feno kilalao ireo mpivarotra, miranty manerana ireo labotika ny akanjo fitondra mihaja, ary efa tena mitohana tanteraka ny fifamoivoizana saika manerana ny faritra maro eto an-drenivohitra. Miompana any amin’ny fanomanana ny fety avokoa ny sain’ny olom-pirenena, ary efa samy mieritreritra ny fomba hanamarihany izany avy ny isan-tokantrano.
Etsy an-danin’izany fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao ary ny Krismasy izany, anefa mandindona ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Efa misy mihitsy aza ireo nanao fanambarana fa ho tahaka ny tamin’ny taona 2002 hono no hataon’izy ireo raha vao tsy manaiky ny sitrapony ny fitondrana. Tsy inona akory izany fa ny hanendry tena ho lany tsotra izao, ary hamboly korontana.
Izany hoe tsy avelan’ny mpanao politika hiaina am-pilaminana mihitsy izany ny vahoaka, mandalo miserana fotsiny ihany ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao ary ny krismasy, raha vao tapitra ny volana Janoary fanolorana ny solom-bodiakoho ho an’ireo ray aman-dreny sy ny fifampiarahabana tratry ny taona dia hiroso amin’ny fampisavorovoroana sy ny fanakorontanana ny sasany. Izany hatrany no zavatra iainana teto taorian’ny nahazoana ny Fahaleovantena: milamindamina kely mandritra ny iray volana dia lasa amin’izany paikady maloto isan-karazany hikendrena fahefana sy fanjakana.
Mandindona koa, etsy an-danin’izany rehetra izany ny fahatongavan’ny andro ratsy. Ry zareo misahana ny fanaraha-maso ny toetr’andro aloha mbola tsy niteny mazava izay mety hitranga (rivo-doza no tiana ambara eto), efa mitaintaina kosa anefa ireo mpamboly vary, fa raha tahaka izao ny fiavian’ny orana dia mety ho mafimafy mihitsy ny latsak’orana amin’iny volana Janoary iny. Ny hirariana anefa dia ny hanaovan’ny vahoaka malagasy fety anaty fahasambarana, ary hitsena taom-baovao mahafinaritra na dia maro aza ireo zavatra mandindona ny fiainam-bahoaka.

Masoivoho