19/02/2019

Manakara : Nahazo rano fisotro madio ny mponina ao Sakoana

Notontosaina ny faha-06 jolay 2018 tao Manakara, faritra Vatovavy Fitovinany, izay faritra eo ambany fiahian’ny minisitry ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro Beboarimisa Ralava ny lanonana fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fotodrafitrasa isitrahana rano fisotro madio ho an’ny mponina ao Sakoana, ary niara-dalana tamin’ izany ny fametrahana ny vato fototra voalohany fanombohana ny fanamboarana ny tranoben’ireo Ampanjaka miisa 3 ao Lokomby sy Ambahive. Nanatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ny minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola Vonintsalama Andriambololona, ny Loholona Modeste Ratongavelonahary, ny solombavambahoaka lany tao Manakara Abel Zafimahatratra sy Bebin Andriantsizehena. Nanamarika ny fotoana ny fahavitan’ireo paompin-drano miisa 20 tao amin’ny distrikan’i Sakoa, izay niarahana niasa tamin’ny CCPREAS tetik’asa eo ambany fiahian’ ny minisiteran’ ny Vola sy ny tetibola. Nambaran’ ny minisitry vola sy ny tetibola tamin’ izany fa izao tetik’asa izao no natao dia tafiditra anatin’ ny asa fampandrosoana ireo faritra mitoka-monina. « Ny minisiteran’ ny Vola sy ny teti-bola dia tsy mianoka fotsiny amin’ ny fitantanam-bolam-panjakana, fa misy ihany koa ireo tetik’asa na asa tanterahiny amin’ny fampandrosoana eo amin’ny lafin’ny sosialy sy ekonomika amin’ny alalan’ny sehatra hita maso » hoy hatrany ny minisitry ny Vola sy ny tetibola. Marihina fa ny CCPREAS dia tetik’asa iray tsy voatery manohana ara-bola ny tetik’asa izay hotanterahina, fa eo ihany koa ny fanomezana asa ho an’ ireo vahoaka amin’ ny alalan’ ny asa tana-maro . Noho izany ny asa na fotodrafitrasa izay hiarahana amin’ny CCPREAS dia miainga amin’ny asa tanan’ny vahoaka eo ambany fanaraha-maso ireo teknisianina. Noho izany dia saika ireo tetik’asa izay ilaina sy vitan’ny vahoaka izany no tohanan’ny tetik’asan’ ny CCPREAS. Mahakasika kosa indray ny tao amin’ ny kaomina Lokomby kosa no nanatanterahan’ireo mambran’ny governemanta ny fametrahana ny vato fototra voalohany ny tranon’ny Ampanjaka miisa 3 na io ilay antsoina hoe Tranobe. Tsiahivina fa ireo trano be ireo no hipetrahan’ny fanjakana any an-toerana, ary ny volana septambra 2017 no niarahan’ny fahamaizana. Mikasika kosa indray ny tranobe any Ambahibe izay efa hita ny fahasimbany dia miroso hatrany ihany koa izao ny fanatsarana izay tanterahina amin’ izao fotoana izao .

Iratra Raitra