18/02/2019

Mamy Ravatomanga : Nilatsaka ny saron-tavany

Nisy tokoa ireo nihevitra fa fankahalana manokana an’i Mamy Ravatomanga ny filazana fa ny tenany no tao ambadik’ireny hetsika fanozongozonana sy fanakorontanana teto ireny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny raharaha Soamahamanina, ireo grevy sy fitokonana ary hetsika politika ireny. Nilatsaka ihany anefa ny saron-tavany rehefa ela, ka dia ireny niaraha-nahita tany Mahajanga ireny.

Nialokaloka tao ambadiky ny hoe « mpandraharaha malagasy » hatrany i Mamy Ravatomanga, ary io maha mpandraharaha azy io hatrany no nataony fitaovana niarovan-tena raha vao misy raharaha mahakasika azy, raha tsy hiresaka afa-tsy ilay fisavana ny trano fonenany nataon’ny mpitandro filaminana. Novoizina hatrany ny hoe « mpandraharaha malagasy » i Mamy Ravatomanga mba nanairana sy nampihetsehana ny fo amam-panahin’ny olona hino fa mamono ary manapotika ny mpandraharaha malagasy ny fitondrana ankehitriny.

Nilatsaka anefa ilay saron-tava, ary noporofoin’ny nataony ihany i Mamy Ravatomanga. Tsy ilay « mpandraharaha malagasy » novoizina hatrizay no hitan’ny mason’ny vahoaka fa ilay mersenera politika, mpampiasa vola hahazoana fitondrana mba hananana toerana sy fahefana tsy refesi-mandidy tahaka ny nitranga nandritra ny Tetezamita. Mazava ho azy fa tombontsoa manokana sy fangoronan-karena daholo no mibaiko izany rehetra izany, ary ny fandavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hanome an’i Mamy Ravatomanga izay fahefana tsy refesi-mandidy teo am-pelatanany nandritra ny fitondrana HAT izay no fototr’izao zava-misy ankehitriny izao.

Ampihimamba

Ny fiverenan’i Andry Rajoelina eo amin’ny fitondrana dia midika ho famerenana ny fahefana tsy refesi-mandidy teo am-pelatanan’i Mamy Ravatomanga nandritra ny HAT. Nandalo teo aminy avokoa mba tsy hilazana hoe ny tenany mihitsy no nanana ny teny farany tamin’ireny fifanarahana isan-karazany amina miliara teto ireny, raha tsy hiteny afa-tsy ny 100 tapitrisa Dolara avy tamin’ny orinasa Wisco vidin’ny vy tany Soalala (mitovy tamin’ny raharaha Daewoo nanenjehana an’i Marc Ravalomanana).

Ny fanaovana ampihimamba ny tontolo ara-toekarena tokoa mantsy no anisan’ny antony goavana nanenjehana ny fitondrana Marc Ravalomanana. Nitovy tamin’izany anefa ny zava-nitranga nandritra ny Tetezamita. Nataon’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ampihimamba avokoa ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny fanomezana fahazoan-dalana ho an’ireo mpampiasa vola goavana, sy izay afera rehetra miresaka miliara maro, ary saika nisy an’i Mamy Ravatomanga avokoa ireo orinasam-panjakana goavana tahaka an’ny JIRAMA, ny Air Madagascar, ny SONAPAR moa dia iny nolalaoviny tanteraka iny, ka nahazoany ny Villa Pradon io, sns.