22/01/2019

Mahajanga : Maro ireo manameloka ny fanonganam-panjakana

Manoloana ny zava-misy ankehitriny eto amin’ny tany sy ny firenena, dia isan’ireo manameloka tanteraka ireo teti-dratsy hoentina hanakorontanana ny fiainam-bahoaka ny maro amin’ireo mponina ao amin’ny tanànan’i Mahajanga amin’ny alalan’ny fikambanana “Jajah groupe”, ary tsy mankasitraka velively ny fampisaharam-bazana ny samy Malagasy izay ahiana hiteraka adi-poko. Tsy mankasitraka ihany koa ny fanapotehana ny fananam-bahoaka, ny harem-pirenena sy ny fananam-panjakana. Fa indrindra indrindra, tsy manaiky ny fanodinkodinana ny saim-bahoaka hikomy, handrava ny fitondram-panjakana izay mijoro tamin’ny alalan’ny safidim-bahoaka, ary ankatoavin’ny vondrona iraisam-pirenena sy izao tontolo izao. Ireto farany izay nilaza nandritra ny fanambarana nataony ny sabotsy teo fa, “tsy tia korontana ny mponin’i Mahajanga, ary vonona hiaro ny filaminana ho tombontsoan’ny Mahajanga sy ny firenena.” Araka izany dia tsy vahaolana intsony ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara izay mitarika ny fiainam-pirenena mankany amin’ny krizy vaovao, ary miteraka fahantrana lalina ho an’ny vahoaka malagasy. Satria betsaka ny fampandrosoana, ary isan’ireo tena nahazo tombony tamin’izany i Mahajanga. Noho izany, atao laharam-pahamehana ny fihavanana sy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana, ka nanao antso avo izy ireo amin’ny tokony hitsinjovana hatrany ny soatoavina malagasy dia ny firaisankina. Nanentana ny mponin’i Mahajanga sy ny vahoaka manerana ny Nosy ihany koa ny “Jajah groupe” mba ho tony manoloana ny fanakorontanana izay inian’ny sasany atao sy tsy voasariky ny mpanao politika, ka ho fitaovana entina hakana fahefana intsony. “Raha olana politika no misy dia vahaolana politika ihany koa no tokony hamahana izany fa tsy ny fanaovana sorona ny vahoaka. Eo koa ny amin’ny tokony hiandrasana am-pitoniana ny fifidianana izay eken’ny rehetra. Mahajanga dia Tia Filaminana, mandalina ny fihavanana, mitsinjo ny firaisankina, ary tsy tia korontana ka tsy tokony hampiadian’ny mpanao politika.”