21/01/2019

Madagasikara/Swaziland : Manga ny lanitra !

Tamin’ny fomba makotrokotroka tokoa no nandraisan’ny mpanjaka Mswati III ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany Swaziland, nanomboka teny amin’ny seranam-piaramanidina sy nandritra ny fe-potoana nanatanterahana ny Fihaonamben’ny SADC. Misy hitovitovizany ny tany roa tonta dia ny fifantohana amin’ny fambolena izany. Ny voly fary moa no tena mampalaza an’ i Swaziland koa nambaran’ny filoha àry fa efa misy sahady ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny varotra sy ny fifanakalozana traikefa ankoatra ny fanamafisana ny fifandraisan’ny tany roa tonta. Manga tokoa ny lanitra eo amin’i Madagasikara sy Swaziland ary tena nasehon’izy ireo tokoa izany fankasitrahana ny fandraisana ny filoha Hery Rajaonarimampianina izany na teo amin’ny lafin’ny lanonana fa indrindra koa teo amin’ny lafin’ny filaminana satria dia nanaraka ny kortezy nitondra ny filoha sy ny delegasiona teny ambony teny hatrany ny helikôpteran’ny mpitandro filaminana.